logo Helse Sør-Øst

15 dager kortere ventetid på fire år

Pasienter i Helse Sør-Øst venter stadig kortere på sykehusbehandling. Den gjennomsnittlige ventetiden har gått ned med 15 dager de fire siste årene og hele ni dager fra 2015 til 2016. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet.

Publisert 16.03.2017
En person som holder en presentasjon

​- Foretakene i Helse Sør-Øst har de siste årene gjort en formidabel jobb med å redusere ventetidene. Dette er gledelige tall og det er all grunn til å berømme innsatsen til de som jobber i sykehusene, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Gjennomsnittlig ventetid for alle fagområder i Helse Sør-Øst var i 2016 på 59 dager. Det er seks dager under målkravet fra Helse- og omsorgsdepartementet og en dag kortere enn landsgjennomsnittet.
 
Den største nedgangen har vært innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling hvor ventetiden er redusert fra 60 dager i 2012 til 36 dager i 2016. Innen somatisk behandling er gjennomsnittlig ventetid redusert med 16 dager i perioden, mens tilsvarende for psykisk helsevern for voksne er syv dager.
 
Ventetiden for psykisk helsevern for barn og unge har holdt seg rimelig stabilt i perioden og var ved utgangen av 2016 på 50 dager.
 

Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

 

Nettsak Helsedirektoratet