logo Helse Sør-Øst

Informasjonsmøte om Nye Rikshospitalet

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF inviterer naboer i området til informasjonsmøte på Rikshospitalet 24. oktober.

Publisert 02.10.2023
illustrasjon av gangvei opp til nytt sykehus

I møtet vil det gis informasjon om utbyggingsarbeider som skal gjennomføres på Rikshospitalet i den nærmeste fremtid. Møtet retter seg mot alle naboer til Rikshospitalet. 

Ved spørsmål eller innspill i forkant av møtet kan epost sendes til hso.prosjektorganisasjon@sykehusbygg.no 

Møtedetaljer 

Dato: Tirsdag 24. oktober 2023

TId: 17:30-19:00

Sted: Rikshospitalet, Store auditorium - se bilde under, og nærmere informasjon her for å finne frem.

Diagram