logo Helse Sør-Øst

99,99 prosent stabil drift

For tredje året på rad kan Sykehuspartner vise til 99,99 prosent sikker og stabil drift. – De ansatte i Sykehuspartner HF gjør en meget god jobb, og deres innsats er avgjørende for at sykehusene skal yte god pasientbehandling, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Publisert 09.02.2024
Øystein Flobak og Lukas Johnson i Sykehuspartner
Øystein Flobak og Lukas Johnson er operativt ansvarlige ved driftssentralen på Skøyen.
Portrettbilde av Terje Rootwelt
Terje Rootwelt

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har store forventninger til Sykehuspartner, og det er stilt strenge krav til sikker og stabil drift. Målkravet er satt til 99,95 prosent, men de ansatte i Sykehuspartner leverer en enda bedre tjeneste. Tre år på rad har Sykehuspartner HF levert 99,99 prosent. 

– Det kan få store konsekvenser for sykehusene hvis IKT-systemene ikke fungerer. Derfor er sikker og stabil drift helt avgjørende. Tallene til Sykehuspartner viser at vi kan stole på dem, og de bidrar til å skape trygghet for ansatte og pasienter på sykehusene, sier Rootwelt. 

De siste fem årene har Sykehuspartner jobbet systematisk med rotårsaksanalyser når det har oppstått uønskede driftshendelser.
– Vi har innarbeidet en kultur der vi ikke bare løser symptomene, men jobber med å identifisere og løse årsaken til feilen, sier Olav Storli Ulvund, direktør for IKT-tjenester i Sykehuspartner HF. 

Vi må tette hullet i båten, ikke bare øse når den lekker
Olav Storli Ulvund, direktør for IKT-tjenester i Sykehuspartner HF


Slik har Sykehuspartner fått et stadig synkende antall kritiske hendelser de siste årene. 
– Vi må tette hullet i båten, ikke bare øse når den lekker, sier Ulvund. 

Portrettbilde av Olav Storli Ulvund
Olav Storli Ulvund

Sykehuspartner har også hatt mye fokus på grundige forberedelser i forkant av endringer. På den måten kan de ansatte forebygge eventuelle uønskede driftshendelser som ofte kan oppstå ved innføring av nye løsninger.  

– Høy oppetid skyldes også at vi har rundt 50 vaktlag som stiller opp til alle døgnets tider ved driftsproblemer. Vi er raske til å få IKT-systemene opp hvis de faller ut, og dette får vi gode tilbakemeldinger på fra helseforetakene, sier Ulvund.  

Han mener at det absolutt viktigste er at kundene er fornøyde med Sykehuspartner.
– Det gir de også klart uttrykk for både gjennom kundetilfredshetsmålinger og gjennom møtene vi har med toppledelsen ved helseforetakene, sier Ulvund.