logo Helse Sør-Øst

Forbedringspriser - pasientsikkerhet og kvalitet

Helse Sør-Østs forbedringspriser for 2023 går til Bærum sykehus, Sørlandet sykehus og Sykehuset i Vestfold.

Publisert 19.09.2023
En mann med briller
Wender Figved, Bærum sykehus

I forbindelse med pasientsikkerhetsuka deler Helse Sør-Øst ut tre forbedringspriser. Prisene går til fagmiljøer, grupper eller enkeltpersoner i regionens helseforetak og sykehus, som gjennom systematisk arbeid over tid har forbedret pasientsikkerhet og kvalitet. 

I år kom det inn i alt 22 nominasjoner, - fra nesten alle helseforetak og sykehus. 

Viktig forbedringsarbeid

—Det er svært inspirerende å se hvor godt helseforetakene jobber med systematisk forbedringsarbeid, - alt fra pasientbehandling til systemer som skal sikre gode og trygge tjenester, sier Ulrich Spreng, direktør medisin og helsefag Helse Sør-Øst RHF.

—Vi kan dessverre bare dele ut tre priser, men alle fortjener ros for det gode arbeidet som utføres. Vi håper at dere som ikke nådde helt opp i år fortsetter de viktige forbedringsarbeidene. Det kommer nye sjanser med neste års forbedringspriser, så stå på!  

Reduserte komplikasjoner, reoperasjoner og dødelighet etter hoftebrudd

Hovedprisen går til avdelingssjef Wender Figved og tverrfaglig forbedringsteam ved Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Prisen er tildelt for prosjektet «Implementering, etterlevelse og resultater av et forbedringsprosjekt for hoftebruddbehandling».

Fra nominasjonskomiteens begrunnelse: Forbedringsarbeidet er rettet mot behandling av en sårbar pasientgruppe med en tilstand som har høy dødelighet og sykelighet. Bærum sykehus har i samarbeid med ekstern og intern forbedringskompetanse etablert en kunnskapsbasert intervensjon hvor innføringen er gjennomført og dokumentert på en forbilledlig måte. Bærum sykehus har etterlevd 6 spesifiserte forbedringstiltak over tid, og dette har redusert komplikasjoner, reoperasjoner og dødelighet etter hoftebrudd.

De to andre prisvinnerne er 

·Hjemmebehandling av pasienter med intravenøs antibiotika.Prisvinner er avdelingssjef Rita Helleren og seksjonsleder hjerteseksjon Marianne Giske Jacobsen, Medisinsk avdeling i Kristiansand, Sørlandet sykehus HF.

· Ambulant team ved spiseforstyrrelsespolikinikken, Sykehuset i Vestfold HF for etablering av ambulant team til behandling og oppfølging av pasienter med spiseforstyrrelser»

Se opptak fra utdeling av forbedringsprisen