logo Helse Sør-Øst

Ahus satser på god kommunikasjon med pasientene

Ahus satser nå på intern opplæring i klinisk kommunikasjon. - Lykkes vi med å fange opp viktig informasjon i samtalene med pasientene, blir behandlingen mye bedre, sier professor Pål Gulbrandsen, som er faglig ansvarlig for opplæringen på Ahus.

Publisert 21.11.2017

​Med klinisk kommunikasjon siktes det til den muntlige dialogen helsepersonell har med pasienter i behandling og pleie. Akershus universitetssykehus (Ahus) setter seg nå mål om at kommunikasjon skal være en kvalitetssikret del av pasientbehandlingen.

- God kommunikasjon er en sentral del av arbeidet med å gi trygg og god behandling, sier administrerende direktør Øystein Mæland.

Interne instruktører får nå opplæring, og skal deretter holde kurs for ulike grupper av helsepersonell på Ahus.

Les hele saken på Akershus universitetssykehus' nettside.