logo Helse Sør-Øst

Akuttfunksjonen ved Flekkefjord sykehus behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF

Arbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner skal skje i tråd med krav i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. Dette inkluderer blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser og ekstern kvalitetssikring.

Publisert 06.03.2017

Sørlandet sykehus har gjennomført en omfattende prosess i arbeidet med å vurdere endret virksomhetsmodell for sykehuset i Flekkefjord og Helse Sør-Øst har mottatt omfattende dokumentasjon av arbeidet.

 - I min innstilling til styret i Helse Sør-Øst RHF peker jeg likevel på at det er mangler i forhold til de kravene til prosess og dokumentasjon som gjelder når man planlegger endringer i akuttfunksjonene, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

For å sikre et godt nok underlag for en endelig beslutning om akuttfunksjonen ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord, anbefaler administrerende direktør i sin innstilling til styret at Sørlandet sykehus må gjennomføre en risikovurdering av den foreslåtte driftsmodellen, og de må beskrive risikoreduserende tiltak.

- Videre må det utarbeides en analyse av reiseavstandene og dette må vurderes opp mot prehospital kapasitet. Jeg tilrår vårt styre at beslutningen om endringer ved sykehuset i Flekkefjord samordnes med Sørlandet sykehus sitt videre arbeid med en samlet og helhetlig utviklingsplan fram mot 1.mars 2018, sier Lofthus.