logo Helse Sør-Øst

Anskaffelse av somatiske spesialisthelsetjenester

Det er gjennomført en anskaffelsesprosess innen somatiske spesialisthelsetjenester som følge av at dagens avtaler innen dagkirurgiske tjenester utløper den 30.4.2018.

Publisert 19.04.2018

Det er tildelt avtaler innen en årlig økonomisk ramme på 72 MNOK som omfatter følgende fagområder innen dagkirurgi, medisinsk utredning og behandling :

  1. Generell kirurgi:               Operasjon for åreknuter
  2. Ortopedisk kirurgi:          Diverse mindre operasjoner på hånd og fot
  3. Plastikkirurgi:                   Diverse mindre operasjoner på hud
  4. Øre-nese-hals kirurgi:     Operasjoner i nese og bihuler
  5. Øyesykdommer:              Injeksjonsbehandling ved aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)
  6. Søvn:                                 Utredning og behandling for søvnapné

Pasientinntak skjer etter henvisning fra aktører med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten. I tillegg kan helseforetak i Helse Sør-Øst benytte rammeavtalen innenfor de fagområder og undergrupper som omfattes av anskaffelsen, for å oppfylle pasientenes krav til behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Helse Sør-Øst RHF har meddelt resultatet av konkurransen til tilbyderne som vil bli invitert til å skrive kontrakt etter karensperioden på 10 dager, såfremt det ikke kommer inn vesentlige klager i løpet av denne tiden.

Helse Sør-Øst RHF har foretatt følgende tildeling av avtaler:

Oversikt