logo Helse Sør-Øst

Avleiringer forutsier hjerneslag

Forskning gjort på Bærum sykehus viser at undersøkelse av halspulsårene, og vurdering av forkalkning (atherosclerose) i disse, er et nyttig verktøy for å beregne risikoen for hjerneslag.

Publisert 13.09.2023
En gruppe mennesker iført hvite laboratoriefrakker og stetoskoper
Forskergruppen ved Bærum sykehus

I dag benyttes et scoringsverktøy som heter SCORE 2 for å si noe om risikoen for om en person utvikler kardiovaskulær sykdom. Dette er det mest brukte scoringsverktøyet i Europa.  SCORE 2 sammenfatter kjente risikofaktorer som kolesterol, blodtrykk, røykevaner, alder og kjønn. Basert på disse faktorene beregnes en 10-års risiko for at vedkommende utvikler kardiovaskulær sykdom.  

– SCORE 2 fanger opp mange, men dessverre ikke alle som utvikler kardiovaskulær sykdom. Vi ønsket derfor å undersøke om vurdering av påleiringer i halsarteriene kunne bidra til å få en mer treffsikker vurdering, sier Håkon Ihle-Hansen. 

Les mer på nettsiden til Vestre Viken