logo Helse Sør-Øst

Bedre pasientsikkerhet med regional radiologiløsning

Denne våren tok Oslo universitetssykehus i bruk ny regional radiologiløsning og fire systemer ble til ett. Nå jobbes det videre med å innføre løsningen til flere helseforetak i regionen.

Publisert 23.06.2023
Illustrasjonsbilde radiografi
Illustrasjon radiologi

– En felles radiologiløsning for hele Oslo universitetssykehus, har vi ønsket oss lenge. Dette vil gi gode synergier i avdelingene på tvers av lokalisasjonene og innad i klinikken, sier Paulina Due-Tønnessen som er styringsgruppeleder og klinikkleder for klinikk for radiologi og nukleærmedisin på Oslo universitetssykehus
Rikshospitalet og Radiumhospitalet koblet seg på det nye systemet i oktober i fjor. I slutten av april var det Ullevål, Aker og Skadelegevakten i Oslo sin tur. 


Bedre for klinikere og pasienter


Oslo universitetssykehus gjennomfører hvert år over en halv million radiologiske undersøkelser, og til sammen er over 800 ansatte på fire lokalisasjoner involvert. Om lag 2 milliarder bilder og 12 millioner radiologiske undersøkelser ligger lagret. 
– Løsningen gjør det enklere å samarbeide og samhandle, unngå dobbeltbooking og dobbeltundersøkelser. Slik reduserer vi også pasientens eksponering for unødvendig røntgenstråling. Dessuten får vi tilgang til viktig informasjon gjennom integrasjon med DIPS og kan også koble på foretak som ikke har løsningen fordi tilgangsstyringen er veldig god. Kort sagt; bedre pasientsikkerhet, sier Johan Castberg Hellund, seksjonsleder for muskel/skjelett-radiologi ved Ullevål og Aker. 


Tilbys flere sykehus


– Implementeringen av et felles radiologisystem ved Oslo universitetssykehus er et betydelig skritt fremover både for pasientbehandlingen og for klinikerne. Oslo universitetssykehus har lagt et viktig fundament som hele regionen kan dra nytte av, sier Lars Eikvar, direktør for forskning og diagnostikk i Helse Sør-Øst RHF.
Regionalt jobbes det nå videre blant annet med å etablere en samhandlingsløsning for deling av informasjon med andre helseforetak og eksterne samhandlingspartnere. Radiologiløsningen er bygd på et regionalt multimediearkiv som kan brukes til lagring av multimedieobjekter også for andre fagområder, og det skal legges til rette for lagring av multimedieobjekter som kommer med nye sykehusbygg i regionen. Et eget regionalt prosjekt er etablert for å jobbe videre med regional innføring av radiologiløsningen. 


Einar Hopp, avdelingsleder for radiologene på Rikshospitalet, ser frem mot at hele regionen tar systemet i bruk. 
– Hvis vi på Oslo universitetssykehus kan konfigurere godt og brøyte litt av veien, vil det være bra for de andre foretakene også.  Og når hele helseregionen er på samme system får vi også en effektiviseringsgevinst ved at det tas færre bilder og at alt finnes på ett sted. Tilgang på tvers gir også bedre samarbeid og kunnskapsutveksling, sier Hopp. 


Godt samarbeid 


Prosjektleder og medisinsk direktør på Oslo universitetssykehus, Hilde Myhren, roser samarbeidet rundt innføringen. 
– Dette hadde ikke vært mulig å få til uten det gode samarbeidet mellom Oslo universitetssykehus, Sectra og Sykehuspartner. Framover skal vi arbeide videre med å utnytte mulighetene som ligger i multimedia-delen av systemet, sier Myhren.
I tillegg skal det jobbes videre med et forsknings-PACS som adskiller forskningsdata fra kliniske data. Det gir en større robusthet for forskning og muligheten til å anonymisere data for AI-trening.  


Selv om innføringen av det nye radiologisystemet har gått fint, er det fortsatt områder som må forbedres. Spesielt talegjenkjenning for radiologene har vist seg å være utfordrende, og en ny versjon av talegjenkjenningssystemet er under implementering.  

Les mer om prosjektet: Regional radiologiløsning og multimediearkiv ved Oslo universitetssykehus - Helse Sør-Øst RHF