logo Helse Sør-Øst

Data i fremtidens medisin

Fremtidens medisin vil være basert på innsamling av store mengder data. – Det er vanskelig for helsepersonell å bearbeide dette og derfor må vi ta i bruk bedre metoder, sier professor Andreassen.

Publisert 06.03.2017

​Professor Ole A. Andreassen er leder av NORMENT, et senter for fremragende forskning (SFI) som har fokus på mentale lidelser. Andreassen er spesialist i psykiatri og jobber blant annet med utredning og behandling av bipolare lidelser. Han har tidligere blant annet jobbet med basal hjerneforskning ved Harvard Medical School og som stipendiat ved Universitetet i Bergen.

Bruker modeller fra andre fagfelt

Ved NORMENT arbeider forskerne nå med å utvikle klinisk nyttige verktøy for oppdagelse av sykdom, prediksjon av forløp og for persontilpasset medisin.
- Vi samler inn informasjon fra flere forskjellige områder (klinikk, hjerneavbildning og genetikk) og bruker nye analyseverktøy for å analysere de store datamengdene for å finne ut hvilke modeller som fungerer best, sier Andreassen.
Det er vanskelig for helsepersonell å bearbeide all datainformasjonen de får.
- Derfor må vi ta i bruk bedre metoder. Modellene vi ser på nå har også vært brukt innen andre områder som oljeutvinning og metrologi, sier Andreassen.

Samarbeid med Inven2

Andreassen og forskerne ved NORMENT samarbeider med innovasjonsselskapet Inven2 og dette samarbeidet er integrert i flere av forskningsområdene som NORMENT har fokus på.
- Målet med samarbeidet er å bidra til at resultatene fra forskningen faktisk blir omsatt til konkrete produkter som kan brukes i praksis. Dette gjelder både bedre behandling med mindre bivirkninger, hvor vi nå har et konkret prosjekt om nasal administrasjon av oxytocin og hvor målet er klinisk utprøvning, og at våre analyseverktøy blir tatt i bruk i fremtidens helsevesen, sier Andreassen.

Årsaker og mekanismer

Oppsummert jobber Andreassen med både bedre forståelse av årsaker og sykdomsmekanismer, bedre mulighet til å tilpasse behandling til enkeltpersoner, bedre muligheter for å igangsette behandling før sykdommen har blitt for alvorlig og for mer effektiv kommunikasjon.
- Målet er å finne ut av årsaker og mekanismer for alvorlige psykiske lidelser for dermed å bedre kunne forebygge og behandle, sier han.

Alder: 48 år

Arbeidssted: NORMENT – Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Forskningsfelt: Alvorlige psykiske lidelser

Innovasjonsmeritter: To innmeldte oppfinnelser til Inven2:
Ett patent på metode for raskere og bedre analyse av store genetiske datamengder og ett BIA-prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd i samarbeid med OptiNose AS. Sistnevnte fokuserer på hjerneeffekter av oxytocin ved nasal administrasjon (nesespray).