logo Helse Sør-Øst

Den nye legevakten på Aker har åpnet

Etter 120 år i Storgata, har Oslos legevakt nå flyttet til Aker. En høytidelig åpning onsdag 22. november markerte starten på et helt nytt akutthelsetilbud for byens befolkning.

Publisert 22.11.2023
En gruppe mennesker som står utenfor en bygning
Åpning av ny legevakt på Aker

Den nye storbylegevakt er et viktig skritt på vei til et samlet sykehustilbud når nye Aker sykehus står klar i 2031.

Når det nye store lokalsykehuset på Aker fylles med pasienter og ansatte fra 2031, vil legevakta ha umiddelbar nærhet til et fullverdig akuttsykehus innenfor somatikk, psykisk helsevern og avhengighetsbehandling.

En person som holder et stykke papir;

 

  •         Kompetente og beredte medarbeidere fra legevakt og sykehus vil kunne prøve ut nye samarbeidsformer som kan bedre tilbudet til pasientene ytterligere og effektivisere tjenesten. I tillegg vil nærheten kunne legge til rette for god og nyttig forskning innen en rekke kliniske fagområder og helsetjenesteforskning, sa Siv Cathrine Høymork, avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering i Helse Sør-Øst RHF, i sin tale under åpningen onsdag.

 

Mer om åpningen av legevakten på nettsiden til Oslo universitetssykehus

Les mer om den nye legevakten