logo Helse Sør-Øst

Det nye bygget på Radiumhospitalet er tett

"Vi ser at dere gjør en flott jobb og vi takker dere for den innsatsen dere gjør, dere er med på å bygge fremtidens kreftsykehus i Oslo", sa programdirektør Dag Bøhler til de som jobber på byggeplassen, da alle var samlet til markering av et tett klinikk- og protonbygg.

Publisert 25.05.2023
Sist oppdatert 29.05.2023
En gruppe mennesker som går i en bygning
Over 500 personer var samlet til feiring i varemottaket til det nye bygget, torsdag 25. mai. Entreprenører, prosjektorganisasjonen og representanter fra Helse Sør-Øst RHF og Oslo universitetssykehus HF (OUS) var til stede på markeringen.

– Dette er en stor og viktig milepæl for prosjektet, forteller Dag Bøhler. 

En person som står på en bjelke
Dag Bøhler, programdirektør

Forberedende arbeider for nytt klinikk- og protonbygg startet våren 2019, og byggestart med grunn- og fundamenter i april 2020. Arbeidene pågår tett på et eksisterende sykehus i drift, et nært samarbeid mellom prosjektorganisasjonen og OUS har vært nødvendig. Om under ett år skal det nye bygget være klart for bruk, og denne markeringen var en takk til alle som har jobbet på byggeplassen:​

– Først og fremst retter vi oppmerksomheten mot dere som arbeider på byggeplassen og som står i spissen for at dette bygget blir realisert. Uten dere hadde ikke dette vært mulig. Dere kan være stolte av den jobben dere gjør, den er viktig for veldig mange mennesker, sier Dag Bøhler i sin tale. 

En gruppe mennesker i gule jakker
 Milepælsmarkering: Ca. 500 mennesker var samlet til feiring av tett bygg på Radiumhospitalet.


Bygget er nå 65 prosent ferdig ​ 

Radiumhospitalet er verdens første spesialiserte kreftsykehus. Det første bygget, bygg F, stod klart i 1932. Over 90 år senere er snart 45 000 nye kvadratmeter klart for bruk. Prosjektdirektør Pål Høylie kunne under markeringen fortelle at det nye bygget er over halvveis ferdig:

En mann som står på et podium

Pål Høylie, prosjektdirektør.

​– I dag er vi ca. 65 prosent ferdig og vi er rundt 550-570 mennesker inne på byggeplassen hver dag. Det er lagt inn en stor innsats for å komme hit. I tillegg er vi et byggeprosjekt rett på utisden av vinduene til et sykehus i drift, det er krevende - men OUS er en god samarbeidspart for oss i prosjektet og vi ønsker å takke de for det gode samarbeidet. Vi gleder oss til avslutning og overlevering neste år.


​Sykehuset er også fornøyde med samarbeidet, det bekrefter Sigbjørn Smeland, klinikkleder Kreftklinikken i Oslo universitetssykehus HF:

En person som står på et podium
Sigbjørn Smeland, klinikkleder

– Dette er et viktig ​prosjekt for hele Norge, og for fremtidens kreftbehandling. Det har vært krevende perioder underveis, men med godt samarbeid har vi løst alle utfordringer sammen. På vegne av Oslo universitetssykehus vil jeg derfor takke Helse Sør-Øst og prosjektorganisasjonen, alle som har bidratt på byggeplassen, medarbeidere i OUS som har bidratt og brukerrepresentantene som har vært viktige stemmer hele veien, sa Sigbjørn Smeland. 


Prosjektgruppen i Oslo universitetssykehus markerte tett bygg på sykehuset tidligere på dagen, med blant annet utdeling av kaffe, snacks og brosjyrer til medarbeiderne utenfor Radiumhospitalet.

En gruppe mennesker som står utenfor
Fra venstre: Unn Christensen Gude (klinikkontakt Nye OUS, Kreftklinikken), Cecilie Børge-Ask (prosjektleder opplæring Nye Radiumhospitalet), Sigbjørn Smeland (interimsleder og klinikkleder Kreftklinikken), Inger Heiberg (programleder Nye Radiumhospitalet), Eli Gunhild By (leder for kvalitet og helsefag, Kreftklinikken)

 

En viktig brikke for videreutviklingen av Oslo universitetssykehus

​Nytt klinikk- og protonbygg er en viktig del av videreutviklingen for hele Oslo universitetssykehus HF. Totalt 400.000 nye og mer effektive kvadratmeter med nybygg skal erstatte gamle, utdaterte bygg. I sin tale under markeringen fortalte Hanne Gaaserød, direktør porteføljestyring bygg i Helse Sør-Øst RHF, at prosjektet på Radiumhospitalet er første del av en viktig fornyelse:

En person som står på et podium
Hanne Gaaserød, direktør porteføljestyring​

– I tillegg til dette fine bygget, skal vi også bygge nytt sykehus på Aker, nytt på Rikshospitalet, ny Sikkerhetspsykiatri på Ila, Livsvitenskapsbygget kommer opp og den nye Storbylegevakten på Aker er ferdig. Med alt dette får vi de beste forutsetningene for et godt og effektivt helsetilbud til Oslos befolkning, og et godt tilbud til resten av regionen og landet.

– Gratulerer, vi heier på fortsettelsen og vi i Helse Sør-Øst gleder oss til å komme godt i mål med dette flotte bygget, sa Hanne Gaaserød. ​​​