logo Helse Sør-Øst

Ny forskningsrapport klar

Dette forsket sykehusene på i 2023

Hologram, virtuell virkelighet og robotskanner. I 2023 ble det gjort mye god og viktig forskning på sykehusene, der flere ulike verktøy ble tatt i bruk. Torsdag 30. mai ble rapporten om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten overlevert for ellevte gang.

Publisert 30.05.2024
En mann og en kvinne som har sertifikat
Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen og fagdirektør i Helse Vest RHF Bjørn Egil VIkse.

Det er de regionale helseforetakene som hvert år utarbeider rapporten, som en del av den årlige meldingen fra de regionale helseforetakene til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Forskning og innovasjon til pasientens beste 2023 (PDF)


Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen tok imot den nasjonale rapporten om forsknings- og innovasjonsaktivitetene i helseforetakene i 2023, på et seminar der også et utvalg av prosjektene fra rapporten ble presentert.

Gjenbruk på sitt beste

Viktigheten av ny teknologi og digitale verktøy i spesialisthelsetjenesten øker i rekordfart. Digitalisering er et av områdene som blir prioritert også innen forskning og innovasjon, og flere av prosjektene i rapporten handler om hvordan vi kan jobbe smartere.

Et av disse prosjektene finner vi ved Haukeland universitetssykehus, som har utviklet en ny robot som skanner alt kirurgisk utstyr. Roboten registrerer blant annet når instrumentet sist ble vedlikeholdt, hvor mange ganger det kan bli brukt før ny service, om det er feil ved utstyret som gjør at det må bli reparert og hvor savnet utstyr ble brukt forrige gang. Roboten bidrar til at kostbart utstyr får lengre levetid og er et godt eksempel på gjenbruk.

Flere nye pasienter i kliniske behandlingsstudier

Forskning og innovasjon skjer i tett samarbeid med pasienter, pårørende og helsepersonell. I 2023 ble det inkludert 22 506 nye pasienter til 506 studier i spesialisthelsetjenesten. Antallet nye inkluderte pasienter har økt med 63 prosent siden 2019.

Inklusjon av pasienter i kliniske behandlingsstudier Antall pasienter
2019 (497 studier) 13 783
2020 (463 studier) 14 065
2021 (485 studier) 15 066
2022 (508 studier) 19 479
2023 (506 studier) 22 506

 

– Deltakelse i kliniske behandlingsstudier gir bedre kvalitet på behandlingen, og det er gledelig å se at antallet nye inkluderte pasienter øker, sier fagdirektør i Helse Vest RHF, Bjørn Egil Vikse.

I 2023 ble det tildelt 282 millioner til kliniske behandlingsstudier.

 

Satser på psykisk helse

I årets rapport har forskerne også svart på hvilke diagnoser de forsker på innen psykisk helse, for første gang. Tidligere har de bare svart om de forsker på psykisk helse eller ikke.
Blant diagnosene de har forsket på, finner vi komorbiditet psykiske og somatiske lidelser, psykoselidelser, stemningslidelser, ADHD, nevro-utviklingsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og annen forskning på psykisk helse.

Ved Nordlandssykehuset har de tatt i bruk virtuell virkelighet i behandlingen av angst. I behandlingen blir pasienten eksponert for angstfremkallende situasjoner, og de skal løse oppgaver i trygge omgivelser, mens de har på seg VR-briller.

– Psykisk helse er et viktig satsingsområde og utgjør det nest største området i tildeling av forskningsmidler fra de regionale helseforetakene. Rapporten viser at det skjer mye spennende på feltet, som vil komme pasientene til gode, avslutter Vikse.

 

Forskning og innovasjon til pasientens beste

Hologram, virtuell virkelighet og robotskanner. I 2023 ble det gjort mye god og viktig forskning på sykehusene, der flere ulike verktøy ble tatt i bruk. Fredag 30. mai ble rapporten om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten overlevert for ellevte gang.

Les mer om forskning innovasjon til pasientens beste
To ansatte foran pc skjerm