logo Helse Sør-Øst

Dynamiske sykdsomsrelaterte modifikasjoner på DNA og RNA

De siste årene er det oppdaget mange nye enzymer som kontrollerer endringer (kjemiske modifikasjoner) på proteiner, DNA og RNA. Disse modifikasjonene påvirker deres funksjon og har stor betydning for utvikling av sykdom. Hemmere for noen slike enzymer er allerede i bruk for behandling av kreft.

Publisert 06.03.2017

​Professor Arne Klungland og hans forskningsgruppe fokuserer på modifikasjoner på DNA og RNA som er spesielt viktige for kreft og diabetes type II. De har to hovedmål for sin innovasjon. De ønsker først å utvikle molekylærbiologiske metoder for forskning og deretter å optimalisere disse metodene for å etablere helt nye diagnostiske verktøy.

Dynamiske modifikasjoner på DNA regulerer hvor mye det produseres av de ulike genene og det er vist at disse modifikasjonene kan gi informasjon om egenskapene til ulike krefttyper. De siste år er det oppdaget nye modifikasjoner som synes å ha enda større potensiale som kreftmarkører ved at antall modifikasjoner korrelerer sterkt med cellens evne til å dele seg.
Dette gjelder de fleste kreftformer.

Professor A. Klunglands forskningsgruppe har allerede gjennom Inven2 lisensiert ut et forskningsverktøy, som kan identifisere slike modifikasjoner i DNA, til selskapet Zymo Research. Oppfinnelsen ble meldt inn til Inven2 høsten 2010, lisensiert ut i juli 2011 og et produkt kom på markedet allerede september samme år.

Forskningsgruppen arbeider nå med å videreutvikle en lignende metode for å identifisere samme type modifikasjoner i enkeltgen, med sikte på diagnostisk bruk for ulike kreftformer.

Klunglandgruppen har lenge fokusert på modifikasjoner i DNA som kan være skadelige eller som kan regulere genuttrykket. For ett år siden oppdaget de at modifikasjoner på RNA også kan være dynamiske og slike modifikasjoner i RNA kan ha stor innvirkning på utvikling av fedme og sykdommer som diabetes type 2. Diabetes type 2 er hyppigere hos personer over 40 år og blant overvektige det er også slik at diagnosen mange ganger stilles veldig sent.

Bare i Norge er det over omlag 350.000 personer med Diabetes type 2 – over halvparten av disse har sykdommen uten å vite det. Klungland og hans forskningsgruppe ønsker å etablere forskningsverktøy for analyse av dynamiske modifikasjoner på RNA, samt for analyse av enzymer som setter på og tar av slike modifikasjoner. På lengre sikt er målet deres å etablere test for tidlig diagnose av Diabetes type 2.

Arbeidssted: Forsker ved Mikrobiologisk Institutt, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Professor II ved det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo.

Forskningsfelt: Studier av dynamiske modifikasjoner i DNA og RNA som påvirker sykdom.

Innovasjonsmeritter:
7 innleverte oppfinnelser, relatert til nye verktøy for Molekylærbiologisk forskning, til Inven2

Flere forskningsprosjekt på innovasjon støttet av Helse Sør-Øst og Forskningsrådet

3 produkter i salg