logo Helse Sør-Øst

Et mer likeverdig tilbud innen rehabilitering

For å kunne gi et mer likeverdig rehabiliteringstilbud i de ulike sykehusområdene i Helse Sør-Øst skal tidlig rehabilitering i sykehusene styrkes. Helse Sør-Øst RHF kjøper i dag private rehabiliteringstjenester for over 1,5 milliarder kroner. Dette er tilbud som er ujevnt fordelt mellom sykehusområdene.

Publisert 26.10.2023
En lege som sjekker en pasient
For å kunne gi et mer likeverdig rehabiliteringstilbud i de ulike sykehusområdene i Helse Sør-Øst skal tidlig rehabilitering i sykehusene styrkes.

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok denne uken fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering. Denne planen vil på sikt føre til endringer innenfor rehabiliteringstilbudet i regionen.

Bilde av Terje Rootwelt

 

- Samtidig som tidlig rehabilitering i sykehusene skal styrkes, vil rehabilitering i senfase i regi av spesialisthelsetjenesten måtte reduseres. Samlet innebærer ikke fagplanen en oppbygging av kapasitet eller økt ressursbruk innen rehabiliteringsområdet, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF.

Konsekvenser

Rootwelt understreker at flere mål og tiltak i fagplanen vil få konsekvenser for private rehabiliteringsinstitusjoner. Siden 2015 har Helse Sør-Øst RHF hatt løpende avtaler med 30 private rehabiliteringsinstitusjoner innen 16 fagområder.

-          I arbeidet med fagplanen har helseforetakene selv pekt på inneliggende rehabilitering i tidlig fase med et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt som det viktigste innsatsområde. Dette vil kunne bidra til en mer strømlinjeformet, forutsigbar og likeverdig tjeneste med bedre samhandling og høyere kvalitet, sier han.

Flere tiltak

Samtidig som tidlig rehabilitering i sykehusene integrert med annen medisinsk behandling styrkes, og rehabilitering i senfase reduseres, skal spesialisthelsetjenesten i større grad bistå kommunene med utredning av rehabiliteringsbehov og kompetanseoverføring. Spesialisthelsetjenesten skal også bidra til å styrke pasienters og pårørendes helsekompetanse.

I planen pekes det på flere tiltak som skal bidra til å nå disse målene. Det vil blant annet etableres et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt i helseforetakene, og de tverrfaglige poliklinikkene skal styrkes sammen med den ambulante virksomheten. Videre skal det fremmes digitale rehabiliteringstjenester samt lærings- og mestringstilbud.

Bred involvering

Fagplanen har vært på en bred ekstern høring, og det er mottatt 57 høringssvar. Mange av disse svarene påpeker god involvering og gir støtte den retningen fagplanen peker på.

Helseforetakene selv understreker at inneliggende rehabilitering i tidlig fase i akuttsykehuset er særlig viktig. Kommunene legger i sine svar størst vekt på helhetlige og sammenhengende pasientforløp.

Les hele styresaken