logo Helse Sør-Øst

Færre gravide blir innlagt på tvang

De siste årene har det blitt stadig færre gravide rusmiddelavhengige som blir innlagt på tvang. – Vi har sett denne trenden i lang tid, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.

Publisert 11.09.2023
En person gjør seg klar til å knytte slipset
– Vi er opptatt av å ha et godt tilbud til gravide med rusmiddelavhengighet, og vi ser at det er god kapasitet for denne pasientgruppen i regionen vår, sier Cecilie Skule.

– Det er vanskelig å si sikkert hva som er årsaken til at det legges inn færre på tvang enn tidligere, men vi antar at det blant annet har sammenheng med et stadig bedre tilbud både i kommunene og ved helseforetakene, sier Skule. 

Frivillig behandling skjer både ved helseforetakene og ved to private avtaleparter som har god behandlingskapasitet. 

Når vi ser hvor lavt belegget er, må vi vurdere om dette er riktig bruk av offentlige ressurser
Cecilie Skule, avdelingsdirektør


Helse Sør-Øst RHF har avtale med Sykehuset Innlandet HF og Blå Kors klinikk Skien om egne plasser for gravide rusmiddelavhengige som legges inn på tvang. De siste årene har belegget ved disse plassene vært svært lavt. 

Helse Sør-Øst RHF betaler for antall plasser – uavhengig om de blir brukt eller ikke.
 – Når vi ser hvor lavt belegget er, må vi vurdere om dette er riktig bruk av offentlige ressurser, sier Skule. 

I 2022 ble det gjennomført en analyse av behovet for framtidig rusbehandling i Helse Sør-Øst. Rapporten anbefaler at det ikke vil være behov for å anskaffe regionale behandlingstilbud for gravide rusmiddelavhengige innlagt etter §10-3 i helse- og sosialtjenesteloven

– Vi er opptatt av å ha et godt tilbud til gravide med rusmiddelavhengighet, og vi ser at det er god kapasitet for denne pasientgruppen i regionen vår, sier Skule.