logo Helse Sør-Øst

Færre liggedøgn med digital hjemmeoppfølging

Siden 2021 har Drammen sykehus hatt tilbud om digital hjemmeoppfølging av pasienter med kronisk lungesykdom (KOLS). Etter to år i drift viser tallene at den digitale behandlingen reduserer antall innleggelser og liggedøgn for pasientene som mottar denne oppfølgingen.

Publisert 13.09.2023
En mann med hatt
Bjørn Ellingsen har hatt oppfølging i snart to år, og er meget fornøyd med løsningen.

I dag er det 10 pasienter som mottar digital hjemmeoppfølging. Bjørn Ellingsen er en av dem. Han har hatt oppfølging i snart to år, og er meget fornøyd med løsningen.  

– Den siste tiden før jeg startet med digital oppfølging, hadde jeg oftere lungebetennelse og kjente på en sterk grad av engstelse hver gang symptomene oppstod. Nå har jeg bedre sykdomsinnsikt og er trygg på at problemene løses kjapt når de dukker opp, sier han.  

Ellingsen har ikke hatt en eneste kolsrelatert innleggelse siden han startet med oppfølgingen. Han er tydelig på at digital hjemmeoppfølging bidrar til at han kan leve et aktivt liv.   

Les mer på nettsiden til Vestre Viken