logo Helse Sør-Øst

Færre skal få avslag på psykisk helsehjelp

35 prosent av henvisningene til psykisk helsevern for voksne blir avvist ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehusene jobber aktivt med å redusere antall avvisninger.

Publisert 24.06.2024
Pasient og behandler går sammen, med ryggen til

Andelen avvisninger har økt siden i fjor, og noe av årsaken skyldes innføringen av felles henvisningsmottak. Innføringen har ført til flere henviste pasienter og større press på de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). Felles henvisningsmottak har også ført til likere vurderinger i spesialisthelsetjenesten.

Avvisningsandelen for psykisk helsevern for barn og unge (BUP) ligger stabilt rundt 20 prosent.

Det er variasjon i både henvisningsrate og avslagsrate mellom de ulike sykehusene i Helse Sør-Øst. Det kan skyldes variasjon i kommunale tilbud, ulik pasientsammensetning og ulik henvisningspraksis hos fastlegene. Variasjonen kan også tyde på at det er ulikhet i vurderingspraksis og terskel for å avvise henvisninger.

Diagram som viser andelen avviste pasienter per helseforetak og sykehus
Andel avvisninger i psykisk helsevern for voksne

Når andelen avvisninger øker, betyr det også at flere pasienter kan ha en lettere sykdom som ikke gir rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Noen av disse har trolig blitt henvist til avtalespesialist tidligere.

Flere sykehus har en økning i antall pasienter som henvises for utredning for ADHD, uten å ha symptomer som gir rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. En del av disse pasientene vil ha nytte av et tilbud i kommunen, slik noen helseforetak har inngått samarbeid med kommunene om å utvikle.

Sykehusene i Helse Sør-Øst har iverksatt en rekke tiltak for å redusere andelen avvisninger, og for å gi henvisere og avviste pasienter bistand og veiledning:

  • Faste samarbeidsmøter med kommuner og bydeler for å drøfte tiltak som kan være egnet for den enkelte pasient
  • Samarbeid med kommunene for å utvikle lavterskeltilbud
  • Tettere dialog med henviser gjennom dialogmeldinger eller telefon
  • Økende bruk av vurderingssamtaler hvis det er tvil om pasienten har rett til utredning og behandling
  • Tilbud om konferansetelefon med henviser
  • Bistand til å finne rett hjelp i kommunene
  • Forslag til videre tiltak i brev til henviser og pasient ved avvising
  • Aktivt arbeid med veiledning i hva en god henvisning skal inneholde, gjennomgang av prioriteringsveilederne, kurs, tilbud om hospitering o.l.
  • Halvdagsutredninger for (tilnærmet) alle som henvises

Helse Sør-Øst RHF skal fortsette å følge henvisningshåndtering og avvisningsandel i oppfølgingen av helseforetak og sykehus i regionen.

Les også styresak om  henvisninger og avvisninger til psykisk helsevern i Helse Sør-Øst