logo Helse Sør-Øst

Felles henvisningsmottak ved alle helseforetak

Fra 1. september skal alle henvisninger til psykisk helsevern for voksne sendes ett sted. Målet med felles henvisningsmottak er å sikre pasientene like rettigheter – enten de blir henvist til en avtalespesialist eller et distriktspsykiatrisk senter.

Publisert 30.08.2023
To ansatte som snakker sammen
Rettighetene til pasientene styrkes når det blir innført felles henvisningsmottak i hele Helse Sør-Øst.

– Ordningen vil også gjøre det enklere for fastlegene. Nå skal de henvise alle voksne med behov for psykisk helsehjelp til ett sted, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule. 

Tidligere har fastlegene måttet forholde seg til mange avtalespesialister.
– For mange fastleger har det ofte vært vanskelig å finne en avtalespesialist med ledig kapasitet, men nå slipper fastlegene å bruke ressurser på dette, sier leder av praksiskonsulentordningen i Helse Sør-Øst, Jan Morten Engzelius.

For pasientene betyr den nye ordningen styrkede rettigheter. Tidligere har ikke pasienter som blir henvist til en avtalespesialist fått de de samme rettighetene som pasienter som blir henvist til et distriktspsykiatrisk senter (DPS). Nå skal alle få vurdert henvisningen sin innen ti dager, og de skal få tildelt en frist for når helsehjelpen senest skal starte.

– Dette blir mye bedre når vi etablerer felles henvisningsmottak i hele Helse Sør-Øst. Da får pasientene de samme rettighetene, sier Skule.

Ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger har ordningen fungert i ett år allerede. Sørlandet sykehus etablerte felles henvisningsmottak i hele opptaksområdet sitt fra mai. Fra 1. september vil resten av DPS-ene i regionen starte med felles henvisningsmottak.

Erfaringene er gode, og mange avtalespesialister synes det er fint å bruke mindre tid til håndtering av henvisninger.

– Vi vet at mange avtalespesialister har vært frustrerte fordi de må si nei til pasienter de ikke har kapasitet til å behandle. Nå får vi bedre oversikt, og vi kan bruke den totale kapasiteten innen psykisk helsvern på en bedre måte, sier Skule.

Arbeidet med innføringen av felles henvisningsmottak har involvert ansatte på DPS-ene, avtalespesialister, fastleger, psykologforeningen, legeforeningen og brukerorganisasjonene.
– Takket være stor løsningsvilje og grundig jobbing, er ordningen på plass, sier Skule.

Felles henvisningsmottak omfatter kun voksne pasienter i psykisk helsevern. Barn og ungdom skal ikke henvises til felles henvisningsmottak.