logo Helse Sør-Øst

Fikk nasjonal miljøpris

Operasjonssykepleier Anne Auråen fra Sykehuset Telemark er tildelt Miljøprisen for spesialisthelsetjenesten 2016. Det var 15 nominerte kandidater til prisen.

Publisert 17.03.2017
En mann og en kvinne som smiler

​Miljøprisen for spesialisthelsetjenesten blir delt ut annet hvert år, og formålet med prisen er å stimulere til godt miljøarbeid i spesialisthelsetjenesten.

– Det var mange godt kvalifiserte enkeltpersoner og miljøer ute i spesialisthelsetjenesten som jobber iherdig med miljø, så det var ingen enkel sak å finne en vinner, sier Stig Slørdahl som delte ut miljøprisen til Anne Auråen under den nasjonale miljø- og klimakonferansen fredag 17. mars.

Det var seksjonsleder Hanne Bakken Taylor som nominerte Anne Auråen til Miljøprisen 2016. – Anne jobber i en enhet som tradisjonelt generer mye avfall, og hvor kildesortering er krevende. Hun har spesialansvar for hygiene – et felt som ofte kan komme i konflikt med miljøperspektivet. Her prøver hun å finne de beste og mest miljøvennlige måtene for å sikre sterilitet og motvirke postoperative infeksjoner, sier Bakken Taylor.

Auråen har tatt initiativ utover forpliktelser og rutiner som Grønt sykehus tilsier. Kommer det spørsmål det ikke umiddelbart er svar på, søker hun dette opp raskt og formidler det videre. Hun jobber iherdig for at alle kollegaene skal være «miljøaktivister» i hverdagen, og hun er en meget verdig prisvinner, sier Hanne Bakken Taylor.

- Det er veldig gøy at våre små grep for miljøet blir lagt merke til, sier en glad prisvinner. Jeg har troen på at hvis alle bidrar litt, så kan vi få til store forandringer. Selv sykler jeg til jobb både sommer som vinter, og jeg arrangerer sykkelturer for andre, sier Auråen.