logo Helse Sør-Øst

Fire vinnere skal utvikle fremtidens løsninger for det offentlige

To prosjekter innen helse og omsorg, et innen smarte bygg og et innen samferdsel får støtte fra Innovasjon Norge for å løse samfunnsutfordringer på helt nye måter. De to prosjektene innen helse og omsorg skal gjennomføres av helseforetak i Helse Sør-Øst, nemlig Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus som en del av Center for Connected Care og Sykehuset Østfold.

Publisert 27.09.2017

C3 Center for Connected Care (Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus og Oslo kommune)
Prosjektnavn: Et slag for fremtidens helsetjeneste.
Styrke samspillet mellom ny teknologi og organisatorisk innovasjon i oppfølging av slagpasienter.

Sykehuset Østfold
Prosjektnavn: Pasientens helsetjeneste.
Sette pasienten i stand til å medvirke i utforming av tjenesten, valg av behandling og mestre eget liv

Øvrige vinnere var

  • Statens vegvesen

  • Bergen kommune

De fire vinnerne vil motta inntil ti millioner kroner hver fra Innovasjon Norge, avhengig av det endelige omfanget av prosjektene. Det vil i hovedsak muliggjøre deltakelse fra flere private virksomheter ved at bedriftene mottar tilskudd for å bistå i prosessen. Dermed reduseres risikoen for både den offentlige bestilleren og for bedrifter som vil være med å utvikle nye løsninger.

- Dette er spennende prosjekter som vil vise oss hvordan stat og kommuner gjennom anskaffelser kan bidra til smarte, innovative løsninger. Innovasjonspartnerskap handler om at det offentlige og næringslivet går sammen om å skape gode offentlige tjenester, sier næringsminister Monica Mæland.