logo Helse Sør-Øst

Flere lærlinger ved sykehusene

Antall lærlinger ved sykehusene i Helse Sør-Øst fortsetter å øke. I fjor var det 400 lærlinger ved sykehusene, men i år vil tallet blir enda høyere. – Dette er en ønsket utvikling, sier direktør for personal- og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF, Svein Tore Valsø.

Publisert 21.06.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Lærlinger i ambulansefag ved Sykehuset Østfold

– Det er også gledelig at det meldes om god søknad til de lærlingstillingene som er lyst ut, sier Valsø. 

Hoveddelen av lærlingene finner vi innen ambulansefag og helsefag, og det siste året har helseforetakene og de private ideelle sykehusene prioritert lærlingstillinger innen helsefagarbeiderfaget. 

Sykehuset Østfold har lang tradisjon og gode erfaringer med å ha lærlinger, og har tilbud om læreplasser i helsearbeiderfag, ambulansefag, logistikkfag, institusjonskokkfag, og portørfag. Etter sommeren begynner det 20 nye lærlinger ved Sykehuset Østfold.

– Det er viktig å ta imot lærlinger og være med og utdanne sykehusets fremtidige fagarbeidere, sier rådgiver Kjersti Aarvik Holøs i seksjon for utdanning ved Sykehuset Østfold.

Flere av helseforetakene vurderer nå å etablere egne lærlingkontor for å kunne følge opp det økende antallet lærlinger. Det er også flere helseforetak som samarbeider med kommunene om rullering mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Diagram, linjediagram
Utvikling – antall lærlinger i Helse Sør-Øst