logo Helse Sør-Øst

Flere studieplasser og flere søkere på sykepleierstudier

Flere søker til sykepleierutdanning ved universitetene og høyskolene i Helse Sør-Øst. Det har vært en økning på nærmere 1 000 som har en av utdanningene i Helse Sør-Øst som sitt førstevalg.

Publisert 03.05.2024
En lege som sjekker pasientens blodtrykk

Vi ser også en økning (16 000) i hvor mange som har satt opp sykepleierutdanningen som et av alternativene når de har prioritert sine ønsker om høyere utdanning. Dette er gode signaler for fremtidig rekruttering til sykepleiefaget.

3000 studieplasser

Utdanningsinstitusjonene planlegger for nærmere 3 000 studieplasser innen sykepleie i vår region, en økning på nesten 200 plasser. Antallet søkere til utdanningen har også økt. I tillegg til en betydelig økning i antallet søkere generelt til utdanningen, er det flere som har et av universitetene eller høyskolene i Helse Sør-Øst som førstevalg.  4 664 hadde en av disse skolene som førstevalg i 2023 – 5 690 i 2024, en økning på mer enn 1 000 personer.

Etter noen år med færre søkere til sykepleierutdanningene i Norge, har flere av utdanningsinstitusjonene prioritert å etablere desentraliserte utdanninger og dessuten å tilby utdanninger som kan gjennomføres på deltid. Foreløpig ser dette ut til å være et godt tiltak for å øke rekrutteringen til utdanningen. Det er de desentraliserte utdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge - Notodden, Høgskolen Østfold-Indre Østfold og Høgskolen Innlandet-Elverum som er de studiestedene som har flest antall førstevalgsøkere pr. studieplass.

God praksisopplæring og veiledning

Det følger et stort ansvar også for våre helseforetak. Selv om det er universiteter og høgskoler som foretar opptakene, er det ute i sykehusene og kommunehelsetjenesten at vi skal ha god praksisopplæring og veiledning. Vi har nylig gjennomført et prosjekt for å heve kvaliteten på praksisopplæringen, som vi ser gode resultater av ute i sykehusene, og som følges aktivt opp.

For hele landet var det en økning på 10 prosent for sykepleierutdanning etter flere år med nedgang. Nå er det om lag 10 000 førstevalgsøkere til 5 400 plasser