logo Helse Sør-Øst

Foretaksmøte om sykehusstruktur

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt foretaksmøte om Nasjonal helse- og sykehusplan og om avklaring av akuttfunksjoner.

Publisert 24.04.2017

​De fire regionale helseforetakene var mandag 24. april kalt inn til felles foretaksmøte i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) var tema for møtet. Stortinget behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan i fjor.  Planen danner grunnlaget for utviklingen av sykehusene i landet.

Se foretaksprotokoller (regjeringen.no)

Sykehuskartet er tegnet (regjeringen.no)