logo Helse Sør-Øst

Foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus

Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøtet med eier, Helse- og omsorgsdepartementet, fått i oppdrag å vurdere om det er hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus universitetssykehus. Prosjektet har nå utarbeidet en rapport om dette temaet.

Publisert 24.03.2017

​Helse Sør-Øst RHF har sendt prosjektrapporten på høring til Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, fylkeskommuner og kommuner som hører til foretakene, samt tillitsvalgte, fagorganisasjoner, brukerorganisasjoner og aksjonsgrupper. Helseregionen tar i mot innspill også fra andre interesserte. Høringsfristen er 24. mai 2017.

Høringsrapporten og høringsuttalelsene vil bli publisert på Helse Sør-Øst RHFs nettside.

Les mer om foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus

Les rapporten her