logo Helse Sør-Øst

Forsker på effekten av legemidler ved Covid-19

I alt 29 sykehus over hele landet deltar nå i studien NOR-Solidarity, der hensikten er å finne ut effekten av ulike legemidler ved Covid-19-sykdom. Studien koordineres fra Oslo universitetssykehus. Studien ble nylig tildelt 20 millioner kroner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK).

Publisert 06.05.2020
Sist oppdatert 16.01.2023

​- Det er et flott samarbeid om behandlingsforskning som nå kan realiseres. Det er stort behov for kunnskap om medikamentell behandling av pasienter som rammes av koronavirus, og store studier og samarbeid på tvers av sykehus og land er viktige for å få pålitelige svar, sier Jan Frich som er programstyreleder i KLINBEFORSK og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Studien vil blant annet undersøke om remdesivir og hydroksyklorokin kan bremse sykdomsutviklingen hos pasienter innlagt på sykehus med Covid-19. Det er forventet at rundt 700 norske pasienter vil bli inkludert i studien.

Andreas Baratt-Due
- Resultater på kjerneområdene for studien leveres direkte til databasen i WHO, mens vi nasjonalt også vil undersøke andre viktige spørsmål ved denne infeksjonen. Vi vil for eksempel undersøke hvordan hjertemuskelen kan skades og hvordan immunsystemet påvirkes av infeksjonen. Slike undersøkelser vil kunne avdekke nye grep vi kan gjøre for å påvirke sykdomsutviklingen, eventuelt gi oss holdepunkter for andre behandlinger i tillegg til antiviral terapi, sier leder for prosjektet Andreas Barratt-Due ved Oslo universitetssykehus.

Den norske studien vil inngå i den større globale Solidarity-studien i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Les mer:

NOR-Solidarity

Kan medikamenter bremse utviklingen av covid-19?

"Solidarity" clinical trial for Covid-19 treatments