logo Helse Sør-Øst

Forskningsmidler for 2017 fordelt

Styret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 135,4 millioner kroner i regionale forskningsmidler til nye forskningsprosjekter og forskningstiltak for 2017.

Publisert 15.12.2016
Sist oppdatert 14.02.2017

​- Også i årets tildeling er det vektlagt høy vitenskapelig kvalitet på forskningsprosjektene. Samtidig er det viktig at de viser til høy forventet nytteverdi for den framtidige pasientbehandlingen, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

I år er det vurdert i alt 568 søknader om forskningsmidler til prosjekter og tiltak med en faglig bredde som spenner over ulike disipliner og tematiske områder.  Søknadene holdt generelt et høyt vitenskapelig nivå. I alt er 121 forskningsprosjekter og forskningstiltak tildelt støtte. Samtlige er oppfattet å ha en høy nytteverdi for pasienter og helsetjenesten. Tildelingene fordeler seg slik:

 

Bord

Rekordtildeling til unge forskere

Aldri før er det tildelt så mye midler til unge forskere som for 2017. Ut fra mange gode og kvalifiserte søknader er det tildelt i alt fire karrierestipend og 12 forskerstipend.

- Karriereveiene for unge forskere kan være vanskelige, slik at mange lovende forskere faller fra underveis. Derfor er det hyggelig at så mange yngre forskere nådde opp under tildelingen, sier Lofthus.

Blant de unge forskerne er kvinneandelen høyere enn den er for den totale tildelingen. For forskerstipend er kjønnsfordelingen lik, mens det var tre menn og en kvinne som fikk karrierestipend.

I Helse Sør-Øst kan en kandidat få to perioder med karrierestipend, men da skal man gjennom et svært trangt nåløye med høye kvalitetskrav. I år ble det for første gang tildelt karrierestipend for andre periode til en ung, meget god forsker.

Viderefører strategiske forskningsmidler

Andelen innvilgede søknader i denne tildelingen er noe lavere til ikke-universitetssykehusene enn for universitetssykehusene. Fordelingen for 2017 innebærer at total støttesum vil utgjøre 15,3 millioner kroner for ikke-universitetssykehusene og 120,1 millioner kroner for universitetssykehusene. 

 I løpet av 2016 er det gjennom en separat utlysning tildelt seks millioner kroner i strategiske forskerstipend til de store ikke-universitetssykehusene. Antallet nye tildelinger til vitenskapelige stillinger ved de store ikke-universitetssykehusene øker dermed fra 11 til 17.

  Strategiske støttetiltak for ikke-universitetssykehusene vil bli videreført i 2017.

Oversikt over tildeling av forskningsmidler for 2017