logo Helse Sør-Øst

Forskningsmidler for 2018 fordelt

Styret i Helse Sør-Øst RHF har tildelt 132,7 millioner kroner i regionale forskningsmidler til nye forskningsprosjekter og forskningstiltak for 2018.

Publisert 14.12.2017


Interessen for å søke om regionale forskningsmidler var rekordhøy i årets prosess. I alt 631 søknader ble vurdert. Det er nærmere 20 prosent flere enn i fjor. Det store antallet søknader har gjort konkurransen om midlene spesielt hard. 96 prosjekter og forskningstiltak er gitt støtte. Det tilsvarer 15,2 prosent av søknadene.

- Ved tildelingen er det lagt vekt både på kvalitet og forventet nytteverdi for den framtidige pasientbehandlingen, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Ved fordelingen av forskningsmidler for 2018 er det også avsatt egne midler til avgrensede forskningsprosjekter rettet inn mot kvalitetsforbedring av tjenesten. Videre settes det av midler til å understøtte innovative anskaffelser. Utlysningen av disse midlene vil skje i løpet av 2018 og vil kunne bidra både til å styrke kvaliteten i tjenesten og innovasjon.

Økt satsing på forskning ved ikke-universitetssykehusene

I tillegg til den ordinære tildelingen av forskningsmidler for 2018, er det i høst også tildelt forskningsmidler til i alt seks doktorgradsstipend ved ikke-universitetssykehusene etter en separat utlysning. I 2016 ble det tilsvarende tildelt egne forskerstipend til de store ikke-universitetssykehusene. 

Dette dreier seg om flerårige tildelinger. Neste år vil denne strategiske satsingen samlet beløpe seg til om lag 10 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til den ordinære tildelingen av regionale forskningsmidler.

Oversikt over tildeling av forskningsmidler for 2018