logo Helse Sør-Øst

Først ute med immuntoksinbehandling

En ny metode for å behandle spredning til bukhinnen fra tykk- og endetarmskreft er under utvikling på Radiumhospitalet.

Publisert 06.12.2016

​Håpet er at metoden, behandling med et immuntoksin, kan gi livsforlengelse og symptomlindring. I noen tilfeller kan den kanskje også kurere kreften helt. 

- Hvis sykdommen kun er lokalisert på overflaten av bukhinnen, så kan man i prinsippet drepe all svulstmengde som pasienten har, sier professor og overlege Kjersti Flatmark ved Gastrokirurgisk Avdeling på Radiumhospitalet.

Bedre resultater

Hennes tidligere sjef, professor Øystein Fodstad, begynte å studere dette immuntoksinet allerede på 80-tallet. Flatmark har jobbet med prosjektet siden hun begynte å teste behandlingen på dyremodeller i 2004.

- Pasienter med tykk- og endetarmskreft som har spredt seg til bukhinnen har stort sett dårlig prognose og lever i gjennomsnitt kun seks måneder uten behandling, sier Flatmark. Så langt har denne typen kreft blitt behandlet med kirurgisk fjerning av alt synlig kreftvev og deretter skylling med oppvarmet cellegift.

- Dette har gitt langtidsoverlevelse hos en god del pasienter, men ikke for alle. Vi håper at immuntoksinbehandling kan gi enda bedre resultater, sier Flatmark.

Isolerte giftstoffet

Immuntoksinet som er utviklet består av to aktive komponenter som er koblet sammen – et målsøkermolekyl og et «drapsmolekyl». Et antistoff gjenkjenner proteiner som sitter på overflaten av kreftcellene og bidrar til å levere den andre komponenten, et giftig toksin, til de rette cellene.

- Det som skjer når antistoffet binder seg til kreftcellen, er at antistoffet med toksinet tas opp i cellen, toksinet spaltes av og aktiveres og dreper cellen. Dette har vi studert eksperimentelt i laben, sier Flatmark.

Interesse fra industri

Behandlingen er nå under klinisk utprøvning på Radiumhospitalet og har blitt tolerert godt av de første fire pasientene.

- Heretter kommer vi gradvis til å øke dosen for å se hvor mye pasientene tåler. Vi er de første som gir en slik type behandling og håpet er selvsagt at metoden kan helbrede pasienter fullt og helt, sier Flatmark.

Flatmark og forskningsgruppen hennes har fått hjelp fra Inven2 til å søke patent på bruken og er nå i diskusjon med et legemiddelfirma som er interessert i metoden.