logo Helse Sør-Øst

Fra god ide til overordnet system

Avdelingssykepleier Torhild Wibe stusset over at helsefagarbeidere i kommunene gjorde flere oppgaver enn på sykehuset. Det ble starten på “Wibe-metoden” som nå hele Vestre Viken vil bruke som utgangspunkt framover.

Publisert 13.09.2023
En mann som smiler foran en vegg med kunst
Torhild Wibe er avdelingssykepleier på medisinsk sengepost 3 på Drammen sykehus, sykehusets største sengepost. Her har hun vært siden 2012.

Det er 11 år siden hun tok over. Hun visste nok ikke da at hennes arbeid, måte å tenke og organisere sengeposten på skulle få et navn; Wibe-metoden. Hun holder foredrag på konferanser, har hatt besøk av helseministeren og metoden ble nevnt i en diskusjon på Dagsnytt 18. Helseministeren refererte til sitt besøk ved Drammen sykehus på Arendalsuka. Internt i Vestre Viken har arbeidet vakt oppsikt og Wibe-metoden nevnes hyppig i dokumentene som skal definere fremtidige endringer i Vestre Viken.  

 

Metoden er like enkel som den er genial. Kanskje forklares den best utfra pasientens ståsted.

Les mer på nettsiden til Vestre Viken