logo Helse Sør-Øst

Grunnundersøkelser for nytt sykehus i Drammen

Det er gjennomført supplerende grunnundersøkelser på Brakerøya for å verifisere områdestabiliteten på området.  Dette etter påpekninger i forbindelse med tredjepartsvurdering fra NGI (Norges Geotekniske Institutt).

Publisert 11.05.2017

Undersøkelsene er nå gjennomført som planlagt i regi av Multiconsult, og rapport er oversendt NGI for endelig verifisering.  Det forventes at tilbakemelding fra NGI vil foreligge før sommeren.  Multiconsult har ikke gjort funn som rokker ved tidligere analyser.