logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst inngår avtale om IKT-modernisering

En modernisert IKT-infrastruktur i sykehusene gir økt pasientsikkerhet og frigjør ressurser til pasientbehandling. Helse Sør-Øst har valgt å inngå avtale med Hewlett Packard Enterprise som ekstern partner for å modernisere regionens IKT-infrastruktur.

Publisert 03.10.2016
Sist oppdatert 06.10.2016

​Avtalen med Hewlett Packard Enterprise (HPE) gir sykehusene og Sykehuspartner tilgang til erfaring og kompetanse fra gjennomføring av tilsvarende og vellykkede moderniseringsprosjekter. For sykehusene betyr dette at moderniseringen kan gjennomføres med samme kvalitet, men raskere og med lavere risiko enn om vi skulle gjort det selv, samtidig som det gir en bedret økonomisk bærekraft for helseregionen. 

- Vår hovedoppgave er pasientbehandling. Vi forvalter store ressurser på vegne av samfunnet og det er vår plikt å bruke disse ressursene best mulig. Vår utredning viser at vi kan hente ut betydelig gevinst ved å inngå en avtale med en ekstern partner. Dermed frigjør vi ressurser som kan brukes på pasientbehandling eller investeringer, for eksempel fornyelse av gammelt medisinskteknisk utstyr, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Med IKT-infrastruktur menes områder som PC-er, telefoni, nettverk og datasentre. Avtalen vil ikke omfatte sykehusnære løsninger som pasientjournal- og radiologisystemer. 

Det er en absolutt forutsetning i avtalen at alle krav til informasjonssikkerhet og personvern i lov og forskrift er ivaretatt. Alle datasentre skal stå i Norge, inkludert all lagring av pasientdata.

- Helse Sør-Øst RHF har i dag gitt Sykehuspartner i oppdrag å inngå avtale med leverandøren som samlet sett har det mest fordelaktige tilbudet. Jeg er glad for mulighetene dette gir oss for å modernisere IKT-infrastrukturen i regionen, sier Cathrine M. Lofthus.

Sykehuspartner skal fortsatt være ansvarlig for regionens IKT-tjenester og HPE vil være en underleverandør til Sykehuspartner. Et samarbeid med en underleverandør legger til rette for at Sykehuspartner kan bruke sine ressurser mer målrettet på IKT-løsninger som understøtter pasientbehandlingen.

- Et partnerskap er et riktig grep for at vi skal møte sykehusenes behov innen IKT-området, og bli et ledende kompetansemiljø på pasientnære IKT-løsninger, sier Mariann Hornnes, administrerende direktør i Sykehuspartner.

Helseforetakene vil bli involvert i arbeidet som nå skal foregå framover i regi av Sykehuspartner og HPE.  En raskere gjennomføring krever innsats fra hele foretaksgruppen for at regionen skal lykkes med å realisere gevinstene.

- Det er et omfattende arbeid som har vært utført av ansatte i Sykehuspartner over lang tid for å være forberedt på å inngå en avtale. Involvering har vært særs viktig for å sikre forankring av denne avtalen og mulighetene den vil gi. Vi ser frem til å innlede et samarbeid med HPE og å arbeide tettere med sykehusene i tiden fremover. Vi opplever et sterkt engasjement i foretaksgruppen for å komme i gang, avslutter Hornnes. 
 

Les mer

Modernisering av IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst styrker pasientsikkerheten ved å modernisere IKT-infrastrukturen i sykehusene