logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst med ny bankforbindelse

Alle de regionale helseforetakene har siden 1.april 2012 hatt DNB som hovedbankforbindelse. Avtalen med DNB går ut 31. mars 2017, og fra 1. april 2017 går Helse Sør-Øst over til å bruke Danske Bank.

Publisert 31.03.2017

​Nasjonal prosess

De fire regionale helseforetakene besluttet i 2015 at det skulle gjennomføres en nasjonal anskaffelse av banktjenester, og at denne skulle gjennomføres av Sykehusinnkjøp HF. Sykehusinnkjøp HF er et selskap som er eid av de regionale helseforetakene i fellesskap for å samordne innkjøp til spesialisthelsetjenesten.

På bakgrunn av en anbudsprosess fremforhandlet Sykehusinnkjøp HF høsten 2016 nye, regionale hovedbankavtaler på vegne av de regionale helseforetakene slik:

  • For Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge er det inngått avtale med Danske Bank
  • For Helse Vest er det inngått avtale med Sparebanken 1 SR-Bank
  • For Helse Nord er det inngått avtale med DNB

Avtalene gjelder fra 1. april 2017 til 30. april 2021 med mulighet for forlengelse i inntil to år.

Omfatter alle banktjenester

Avtalen omfatter alle helseforetakene i regionen, inklusive det regionale helseforetaket, og omfatter betalingstjenester, konsernkontostruktur/innskuddsbetingelser, betalingsterminaler, rapportering og rådgivning etc.

Den regionale finansstrategien for Helse Sør-Øst fastslår at helseforetaksgruppens bruk av tjenester for bank, betaling og innskuddstjenester skal legges til en enkelt hovedbankforbindelse.

Av praktiske hensyn er implementeringen av ny bankløsning for de enkelte helseforetakene fordelt over noe tid. Helse Sør-Øst RHF tok i bruk ny løsning allerede 15. mars. Også Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF har nå skiftet bankforbindelse. Omleggingen for alle helseforetakene skal være gjennomført i løpet av uke 14.

Danske Bank

Danske Bank er Norges tredje største næringslivsbank og nest største finanskonsern i Norden. Banken har nærmere 400 kontorer og virksomhet i Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Nord-Irland, Irland, England, Tyskland, Polen, Luxembourg, Russland og New York, i tillegg til Danmark og Norge.