logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst: Mer enn 90 prosent av pasientene behandles til planlagt tid

Av alle pasientene ved sykehusene i Helse Sør-Øst blir 91,2 prosent fulgt opp til planlagt tid. Den nye, nasjonale pasientindikatoren «Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid», viser at Helse Sør-Øst er den regionen som har best resultat totalt sett.

Publisert 19.10.2017

Det forekommer til dels stor variasjon mellom de enkelte sykehus og mellom ulike pasientgrupper.
I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2017 fikk de fire regionale helseforetakene i oppgave å arbeide videre med å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Arbeidet ledes i år av Helse Midt-Norge RHF. Det skal etableres og rapporteres på fem nye indikatorer i løpet av 2017. Lansering av indikatoren Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid inngår i dette arbeidet.

Tall på indikatoren ble publisert for første gang i juni 2017. Nå er øyeblikksbildet fra april supplert med oppdaterte tall fra utgangen av august. Du finner tall og grafer på nettstedet for Nasjonale styringsmål forspesialisthelsetjenesten (Helsedirektoratet).