logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst planlegger stor satsing på modernisering av IKT-infrastrukturen i sykehusene

God pasientbehandling stiller stadig større krav til teknologiske løsninger. Helse Sør-Øst har siden 2013 jobbet målrettet med å modernisere sine teknologiske løsninger. Dette arbeidet ønsker administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF å forsterke ytterligere.

Publisert 01.09.2016
Sist oppdatert 06.10.2016

​Styret i Helse Sør-Øst skal i sitt møte 8.september ta stilling til om denne moderniseringen skal gjennomføres i egen regi, eller om det er hensiktsmessig å inngå en avtale med en underleverandør som er spesialist på IKT infrastruktur.

I styresaken som er lagt fram i dag, anbefaler administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, å inngå en avtale med en ekstern partner.

- Etter en grundig vurdering mener jeg at vi med en ekstern partner kan gjennomføre moderniseringen raskere, billigere og med lavere risiko. Vi kan frigjøre penger til  behandling av pasientene, vi styrker pasientsikkerheten gjennom en sikker og stabil infrastruktur, og vår felles tjenesteleverandør, Sykehuspartner, kan bruke sine ressurser mer målrettet mot å understøtte sykehusenes behov for IKT-tjenester. Vi anbefaler en satsning som gjennomfører moderniseringen på tre år og dette vil bety et stort sprang for digitaliseringen i Helse Sør-Øst, sier Lofthus.

 Hvis styret i Helse Sør-Øst RHF går inn for å inngå kontrakt med en underleverandør, må deler av en slik kontrakt regnskapsføres som finansiell leie. Dette forholdet skal legges fram for Helse- og omsorgsdepartementet og behandles i et foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF.

Se styresaken her.