logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF skifter ut styret i Sykehuspartner HF

Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i forrige uke å stille prosjektet for modernisering av IKT-infrastrukturen i bero for å utrede nødvendige endringer i planer og leveranser. Sykehuspartner HF har i foretaksmøte i dag fått i oppdrag å utrede mulige alternativer for moderniseringen. Samtidig skiftes styret ut.

Publisert 31.05.2017

​- Det er et viktig oppdrag Sykehuspartner HF nå har fått. En modernisert IKT-infrastruktur er avgjørende for å legge til rette for teknologisk utvikling og styrket sikkerhet knyttet til IKT-systemer og medisinsk teknisk utstyr. Samtidig må vi gjøre dette på en måte som ivaretar informasjonssikkerhet og personvern på en trygg og sikker måte, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst RHF.

Sykehuspartner HF skal nå utrede mulige alternativer for etablering av en modernisert IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner skal også gi en overordnet konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen med ekstern leverandør. Sykehuspartner HF skal videre utarbeide forslag til styrket styring og ledelse av prosjektet dersom dette videreføres. Det skal særskilt vektlegges at gjennomføringen av prosjektet skjer på en kontrollert måte, med et forsvarlig risikonivå.

Dagens foretaksmøte valgte også nye eieroppnevnte styremedlemmer i Sykehuspartner HF:

  • Leder Morten Thorkildsen
  • Nestleder Anne Kari Lande Hasle
  • Styremedlemmer: Eivind Gjemdal, Anita Schumacher og Just Ebbesen

 

- Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i Sykehuspartner HF. Sykehuspartner går nå inn i en uvanlig arbeidskrevende fase, og det er viktig å få på plass et styre som kan involvere seg tungt. Jeg er svært tilfreds med at Morten Thorkildsen, som tidligere toppsjef for IBM Norge og CEO i Rejlers Norge, og Anne Kari Lande Hasle, tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, har takket ja til å overta som henholdsvis leder og nestleder, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst RHF.

 - Jeg ser virkelig frem til å gå løs på oppgaven. Sykehuspartner leverer virksomhetskritiske IKT-løsninger til Norges største helseregion. Det er helt avgjørende at dette fungerer på en trygg og god måte. Oppdraget som er gitt til Sykehuspartner er omfattende. Det er viktig at vi involverer ansatte og tillitsvalgte i de utredninger som skal gjøres slik at vi unytter den spisskompetansen som finnes i organisasjonen, sier styreleder Morten Thorkildsen i Sykehuspartner HF.