logo Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF vil fortsatt ha avtale med LHL

Helse Sør-Øst har i dag fått spørsmål fra media om hvorvidt regionen skal fortsette å kjøpe tjenester fra  LHL-Feiring. LHL-Feiring leverer i dag tjenester innen hjerteoperasjoner, kardiologiske utredninger og behandlinger.

Publisert 04.09.2017

​Helse Sør-Øst RHF inngikk på vegne av alle helseregionene i 2016 en ny løpende rammeavtale med LHL- Feiring. Det enkelte regionale helseforetak inngår egne ytelsesavtaler basert på priser fremforhandlet av Helse Sør-Øst RHF.

Nåværende ytelsesavtale for helseregion Sør-Øst gjelder for perioden 1.1.2017 – 30.4.2018.

Helse Sør-Øst er nå i ferd med å gjøre en samlet behovsvurdering innenfor alle fagområder. En slik behovsvurdering gjøres årlig. Helse Sør-Øst RHF gjør også en samlet behovsvurdering av ytelsene LHL- Feiring leverer med henblikk på neste års ytelsesavtale/avtaleomfang.

Denne vurderingen er ikke ferdigstilt, og Helse Sør-Øst RHF har derfor ikke konkludert med hvor mye vi trenger å kjøpe av ulike tjenester. Før det konkluderes skal Helse Sør-Øst RHF ha dialog med LHL slik at det blir en avtale som ivaretar alle parter.

- Det er imidlertid allerede nå helt klart av vi er avhengige av en videre avtale med LHL og Feiring, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.