logo Helse Sør-Øst

Ny lovende behandling for depresjon

Alle som har hatt kjærlighetssorg kjenner følelsen: hvor enn du vender blikket ser du ting som minner om det som gikk tapt. En slik selektiv oppmerksomhet finner vi også hos personer med depresjon.

Publisert 14.09.2023
En person som ser på en bærbar datamaskin
Personer som sliter med en depresjon, har oftere fokus på det negative i tilværelsen

Nå forsøker en gruppe ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo å behandle selektiv oppmerksomhet direkte.​

Vi styrer oppmerksomheten mot de tingene som sinnet vårt opplever som viktige her og nå. Vi har lenge hatt kunnskap om at oppmerksomheten er endret ved depresjon, men det er først i de siste 20 årene at vi har klart å vise objektivt at personer med aktiv depresjon observerer omgivelsene sine på en annen måte enn friske personer.


Personer som sliter med en depresjon, har oftere fokus på det negative i tilværelsen. De husker lettere negative livshendelser i barndommen, tolker omverdenen mer negativt og har et mer negativt syn på fremtiden enn de som ikke har en depressiv lidelse. De har rett og slett et oppmerksomhetsfokus rettet mer mot det negative. 

Les mer på nettsiden til Oslo universitetssykehus