logo Helse Sør-Øst

I gang med medisinfritt behandlingstilbud

Akershus universitetssykehus har nå etablert et medisinfritt behandlingstilbud for pasienter i psykisk helsevern. Personer som er motivert for å gjøre en innsats for å bedre sin livskvalitet kan få medisinfri behandling ved DPS Nedre Romerike Moenga døgn.

Publisert 06.03.2017

​Medisinfri behandling er et tilbud for pasienter over 18 år i psykisk helsevern som tradisjonelt er behandlet med medikamenter.

-­ Pasienten blir selv en sentral aktør. Det vil bli lagt vekt på å gi innsikt i egen situasjon som basis for å nå egne mål og mestre sitt eget liv, forteller seksjonsleder Anders Skogen Wenneberg, som har ledet prosjektgruppen som har planlagt det nye tilbudet på Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Moenga døgn.

Les mer på nettsidene til Akershus universitetssykehus.