logo Helse Sør-Øst

Innovasjonsmidler tildelt: 15,6 millioner kroner fordelt på nye tiltak i Helse Sør-Øst

Årets første tildeling av regionale innovasjonsmidler er nå gjennomført. I overkant av 15,6 millioner kroner har blitt fordelt på 27 prosjekter.

Publisert 01.09.2017

​Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 83 søknader. 56 av søknadene var innenfor kategorien behovsdrevet og 27 var innenfor kategorien forskningsbasert innovasjon. Søknadene ble vurdert i komité etter gitte kriterier for gjennomførbarhet, innovasjonsgrad og nytteverdi for helsetjenesten.

Det er åtte helseforetak og ett ideelt privat sykehus blant de innstilte søkerorganisasjonene.

- Det er gledelig å se at det er en så god fordeling av midler mellom helseforetakene i regionen, sier innovasjonssjef Kjetil Storvik. Vi ser at det også er god spredning på fagområde, fortsetter Storvik.

Det har blitt tildelt 10,1 MNOK til prosjekter i kategorien behovsdrevet innovasjon og 5,5 MNOK til prosjekter innen kategorien forskningsbasert innovasjon.

Det lyses nå ut nye midler for andre halvdel av 2017 med søknadsfrist 13. oktober.

Se liste over tildelingene her (seks av de innstilte prosjektene er ikke med på listen da det forutsettes ytterligere informasjon fra prosjektleder)