logo Helse Sør-Øst

Invitasjon til tilbyderkonferanse

Helse Sør-Øst RHF ønsker å invitere til en leverandørkonferanse i forbindelse med anskaffelse av døgnbehandling innen psykisk helsevern (PHV) for behandling av pasienter med spiseforstyrrelser.

Publisert 26.03.2018

 

Dato: 11. april 2018

Kl: 13.00 - 14.30

Sted: Helse Sør-Øst RHFs møtesenter ved Grev Wedels Plass 5 i Oslo, 6. etasje

Leverandører som ønsker å delta bes melde dette innen 06. april 2018 via anne.nygaard.kyllingstad@helse-sorost.no.

Det vil være anledning for den enkelte leverandør å stille med inntil tre personer. Formålet med leverandørkonferansen er å informere aktuelle leverandører og relevante interessenter om Helse Sør-Øst RHF sitt behov, få innspill på hvordan dette behovet kan dekkes og gi en overordnet beskrivelse av hvordan anskaffelsen vil bli gjennomført i tråd med anskaffelsesregelverket. Presentasjon fra leverandørkonferansen vil bli tilgjengeliggjort via Doffin. Samtlige leverandører vil få anledning til å sende inn skriftlige innspill i etterkant av leverandørkonferansen.