logo Helse Sør-Øst

Inviterer til innovasjonsdugnad på helse-IT

Hans Gallis og Sykehuspartner er i ferd med å ta i bruk en helt ny verktøykasse for raskere IT-innovasjon innen helse. I Medicloud skal interne og eksterne ressurser effektivt kunne teste ut sine nye løsninger i praksis. Målet er at Medicloud skal bli en nasjonal test- og utviklingsarena for helse-IT.

Publisert 06.12.2016

​Primus motor for utvikling av det nye verktøyet beskriver seg selv som en «nerd» med forretningsforståelse. Hans Gallis har tidligere både startet egne bedrifter og drevet IT-forskning.

– Det finnes neppe mer spennende steder å være nå enn i helsevesenet om man vil ta del i teknologirevolusjonen. Tingenes internett, skytjenester, sensorer, big data, mobilitet, nanoteknologi og 3D-printing er noen stikkord for hva som vil drive fram enorme endringer. All den nye teknologien gir muligheter, men kan også gjøre bildet uoversiktlig. Man får ikke tatt tak i alt, men med Medicloud skal vi kunne fange opp flere konkrete innovasjoner og ta dem raskere i bruk, mener Gallis.

Medicloud er utviklet i regi av Sykehuspartner og Hans Gallis, men flere partnere har vært involvert, både offentlige og private. Blant disse er Innomed, Inven2, Helsedirektoratet og Norsk Helsenett. I tillegg har klinikere og utviklere fra både store og små selskaper vært involvert gjennom workshops og møter.

  – Innomed og Inven2 har gitt vesentlige bidrag til å løfte prosjektet og finne hvordan vi kan kommersialisere det. Her er det viktig å finne en modell som fungerer, og det tror jeg vi har gjort, sier Gallis.

Fjerner hindringer

Utgangspunktet for Medicloud er et generelt problem med at mange eksterne eller interne innovatører ofte kan støte på hindringer i et så stort system som helsevesenet. Hvert prosjekt må finne opp og håndtere nesten alt fra «bunn» til «topp»: Hardware, operativsystem, lagring, standarder, sikkerhet, funksjonalitet, grafisk brukergrensesnitt og mye mer.

– Det finnes egentlig ikke noe mottaksapparat for en bedrift som henvender seg med en god løsning. Dessuten vil det være strenge krav til sikkerhet og personvern, og dermed vanskelig å få godkjenning til å prøve ut nye ideer og løsninger i praksis. For mange ender det med at prosjektene stopper og aldri blir prøvd ut. Dermed har helsevesenet gått glipp av disse nye mulighetene. Vi forsøker å fjerne hindringene og tilrettelegge for raskere innovasjonstakt, sier Gallis.

Plattform for prøving og feiling

Medicloud skal være en teknisk plattform og et miljø som gjør det enkelt for applikasjonsutviklere og innovatører å prøve ut nye tjenester, i tett samarbeid med behovshavere i norsk helsevesen. Tanken er også å bygge opp et levende nettsamfunn hvor behovshavere og leverandører kan hjelpe og lære av hverandre.

– Vi tilbyr verktøy og tjenester for å drive med innovasjon og utvikling av nye IKT-tjenester for helsevesenet. Her kan vi følge en moderne innovasjonsprosess, i stedet for å lage en masse spesifikasjoner. Tester vi med en gang, i tråd med såkalt «Lean Development», får vi raskt forståelse for om dette er verdt å gå videre med. Nyvinningene som ikke fungerer blir prøvd ut uten store kostnader ved et omfattende prosjekt. Risikoen reduseres, forklarer Gallis.

I stedet for å begynne et prosjekt med sikkerhet, standarder og personvern, skal dette allerede være ivaretatt i Medicloud, slik at man kan gå rett på selve utprøvingen. Medicloud er basert på OPS, altså samarbeid mellom offentlig og privat sektor om prosjekter og tjenester, der privat sektor tar en del av ansvaret for utvikling og/eller drift av prosjekter. Det benyttes åpen API – programmeringsgrensesnitt for applikasjoner, hvor deler av programvaren kan aktiviseres fra en annen programvare, og disse fungerer sammen på en moderne måte.

Løsningen byr også på spesielle funksjoner, for eksempel dersom man har et prosjekt innen Big Data. Medicloud er blant annet koplet opp mot IBM Watson, som kan gjøre store analyser av medisinske og kliniske data. Det man før måtte kjøpe og investere store budsjetter i, er nå tilgjengelig som en selvbetjent og forbruksbasert tjeneste. Totalt er over 100 tjenester for utvikling og testing tilgjengelige i Medicloud.

– Medicloud er bygd på en åpen arkitektur, slik at alle leverandører skal ha mulighet til å levere utviklings- og testtjenester – såkalte tredjeparts tjenester – til Medicloud. Vi har en åpen innovasjonsstrategi, hvor vi erkjenner at det finnes kompetanse også utenfor helsevesenet. Dette innebærer en forståelse av at vi ikke bør lage alt selv. Mye vil bli utviklet av store og små aktører som helsevesenet må samarbeide med. Vi kommer med behovet, og leverandørene kommer med løsninger på en åpen innovasjonsarena uten rigide kravspesifikasjoner, sier Gallis.

Vil se resultater

Hans Gallis er nå ansatt i Sykehuspartner som er underlagt Helse Sør-Øst. Stillingen kalles virksomhetsarkitekt. Rollen innebærer også å se et større bilde, innenfor både teknologi, organisasjon og forretningsutvikling. Gallis har teknologibakgrunn, men ser gjerne både bruker- og organisasjonsperspektivet.

Før Gallis kom til Sykehuspartner har han blant annet vært forsker ved Simula Research Lab. Han har også ti år bak seg som gründer, blant annet av selskapet Symphonical (nå someone.io) der Inven2 også spilte en sentral rolle i oppstarten. Som selvstendig konsulent var han involvert i flere store selskaper, blant annet i Schibsted, hvor han deltok i utviklingen av Schibsteds betalingsløsning SPID.

– Jeg ønsker å se resultater av det jeg jobber med, teste ut og få rask feedback. Nå skal det bli mulig for andre utålmodige å gjøre mer for helsevesenet. Lykkes vi, skal det som før tok måneder og år heller ta dager og uker, avslutter Gallis.

Tittel: Seniorrådgiver og virksomhetsarkitekt

Arbeidssted: Sykehuspartner

Forskningsfelt: Software Engineering som kan oversettes med «utvikling av store programsystemer».

Innovasjonsmeritter: Mottok i 2006 Simula Innovation Award for prosjektet Symphonical

Ved å samarbeide med næringslivet har helsesektoren mulighet til å utvikle produkter, tjenester og løsninger som gir økt effektivitet og kvalitet. Under vignetten "Innovatøren" presenterer vi utvalgte personer i Helse Sør-Øst som jobber med ulike innovasjonsprosjekter.