logo Helse Sør-Øst

Jan Frich blir ny direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst

Jan Frich er tilsatt som direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF. Jan Frich er professor i helseledelse og kommer fra stillingen som leder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og som nestleder ved Institutt for helse og samfunn samme sted.  Frich er utdannet medisiner med spesialisering i nevrologi, og har siden 2009 hatt bistilling som overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus.

Publisert 21.11.2017

Bilde av Jan Frich
Jan Frich
- Jeg er svært tilfreds med at vi nå får Jan Frich med på laget. Som direktør for medisin- og helsefag vil han få en svært viktig rolle i arbeidet med å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for befolkningen i regionen. Med sin brede faglige bakgrunn og gode kjennskap til regionen, vil Jan Frich ha de beste forutsetninger for å kunne lede det helsefaglige samarbeidet mellom sykehusene i regionen og være en premissgiver i viktige strategiske prosesser både regionalt og nasjonalt, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Cathrine M. Lofthus.

Jan Frich overtar etter Geir Bøhler, som har vært konstituert i stillingen. Frich tiltrer som direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF fra 1. januar 2018.