logo Helse Sør-Øst

Kontraktsignering Aker og Gaustad

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at Oslo universitetssykehus HF skal utvikles som tre sykehus med klare samfunnsoppdrag: et lokalsykehus på Aker, et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Det er lagt til grunn at konseptfasen for utvikling av Aker og Gaustad gjennomføres i løpet av 2018.

Publisert 31.01.2018
Sist oppdatert 23.02.2018

 

Bilde
Prosjektdirektør Dag Bøhler (t.v.) og daglig leder Per Anders Borgen i Ratio arkitekter AS

 

Det er 30.01.18 inngått kontrakt med Nordic Office Of Architecture AS med underrådgivere AART architects AS, Bjørbekk & Lindheim AS, Cowi AS, Norconsult AS og OEC Gruppen AS for konseptfasen for utvikling av et lokalsykehus på Aker. For prosjekteringsoppdraget for Gaustad er det inngått avtale med Ratio arkitekter AS, med underrådgivere Arkitema Architects AS, SWECO AS, OEC Gruppen AS og HOK international.

- Vi har hatt meget god respons på konkurransene, og konstaterer at vi i dag har kontrahert to erfarne og kompetente prosjekteringsgrupper som vi har tillitt til skal gi oss den bistanden vi trenger, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

Dagens kontraktsigneringer er en viktig milepæl i arbeidet med videre utvikling av Oslo universitetssykehus HF. Prosjektene skal planlegges og utvikles i parallell. Konseptrapportene skal etter planen behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF i desember 2018.