logo Helse Sør-Øst

Kunstig intelligens kan redde liv

Geir Thore Berge og Tor Oddbjørn Tveit vant innovasjonsprisen i Sørlandet sykehus for å ha utviklet et system der datamaskinen henter relevant sykdomsinformasjon fra 200 dokumenter i løpet av få sekunder. Systemet er presist, raskt, selvlærende i forhold til det medisinske språket, og kan relativt enkelt utvides til å søke etter forskjellige kliniske konsepter som også bedrer pasientsikkerheten.

Publisert 28.03.2018

I en gjennomsnittlig pasientjournal ved Sørlandet sykehus er det rundt 200 dokumenter. Disse kan inneholde viktig informasjon av betydning for behandling av pasienter. Særlig i akutte situasjoner trenger legene rask oversikt for å fatte riktige beslutninger. Store pasientjournaler, en travel hverdag og foreldet søkefunksjonalitet i kliniske datasystem gjør imidlertid informasjonsinnhenting utfordrende i praksis.
- Målet har vært å gjøre det like enkelt for klinikerne å hente frem relevant pasientinformasjon som det er å søke etter informasjon på internett ved hjelp av Google, sier Geir Thore Berge.
Forskningsresultatene så langt viser at systemets presisjon ikke er langt unna nivået til erfarne klinikere, som er en forutsetning for at slike søkesystem skal kunne tas i bruk i helsevesenet.

Samarbeid

Oppfinnerne Geir Thore Berge (doktorgradsstipendiat) og dr. med. Tor Oddbjørn Tveit arbeider i Avdeling for teknologi og e-helse ved Sørlandet sykehus HF, og har begge klinisk bakgrunn. I tillegg er de knyttet til Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR), Senter for e-helse- og omsorgsteknologi og Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder (UiA).
Sammen med professor Ole-Christoffer Granmo ved UiA forsker de på strukturering av helseinformasjon ved Sørlandet sykehus. Ved hjelp av nye oppskrifter (algoritmer) har de i fellesskap utviklet et system som gjenkjenner språklige mønstre og begreper i store mengder data

Tryggere beslutning

Datamaskinen forteller ikke legen hvilken behandling som anbefales, men henter fram relevant informasjon om pasienten slik at legen kan ta en tryggere beslutning.

Ved hjelp av oppskrifter (algoritmer) assosierer systemet seg fram til den relevante informasjonen ut fra pasientens dokumenter. Oppskriftene er såkalte læringsalgoritmer. Kort sagt betyr det at systemet ikke bare hermer og henter fram informasjon som er lastet inn, men også er i stand til å sette sammen informasjonen på en ny måte.

Lovende resultater

– Resultatene så langt er veldig lovende. Systemet fanger opp meningssammenheng og assosiasjoner og er klokere enn før. Ni av ti relevante informasjoner knyttet til allergier blir oppdaget, sier Tor Oddbjørn Tveit.

For tiden pågår uttesting av det nye elektroniske beslutningsstøttesystemet i AIO-avdelingen ved Sørlandet sykehus. Tilbakemeldingene fra klinikerne mht. bruk av systemet har så langt vært positive, men man ønsker systemet tilgjengeliggjort på flere PC'er og savner tettere integrasjon mot DIPS (nå er systemet kun tilgjengelig på egne PC'er og i sykehuset sitt eget nettverk). Sørlandet sykehus er i dialog med Helse Sør-Øst, Sykehuspartner og DIPS for å prøve å tilrettelegge bedre for dette.

Legen fremdeles viktigst

Han understreker at i likhet med andre hjelpemidler på sykehus, kan du ikke stole på hjelpemiddelet alene.

Kunstig intelligens brukt i sykehusets datasystem, vil kunne hjelpe legen å ta sikrere valg til det beste for pasienten. Det vil fungere omtrent som et røntgenbilde og en blodprøve. For at det skal ha noen verdi, må legen tolke røntgenbildet, blodprøven og informasjonen fra datamaskinen før behandling blir bestemt.

 

 

Fødselsår: 1975

Tittel: Sykepleier/rådgiver IKT

Arbeidssted: Avdeling for teknologi og e-helse, Sørlandet sykehus

Om Tor Oddbjørn Tveit

Fødselsår: 1961

Tittel: Overlege/medisinsk rådgiver

Arbeidssted: Anestesi, intensiv og operasjonsavdelingen/avdeling for teknologi og e-helse, Sørlandet sykehus

Forskningsfelt: I løpet av 2016 og 2017 har IKT-rådgiver Geir Thore Berge, overlege dr. med Tor Oddbjørn Tveit og professor Ole-Christoffer Granmo ved Universitetet i Agder forsket på strukturering av helseinformasjon ved Sørlandet sykehus. I forskningsarbeidet har de blant annet undersøkt muligheten for å benytte kunstig intelligens/maskinlæringsalgoritmer for å hente ut bestemte typer informasjon fra deler av pasientjournalene som er i fritekst. Sentralt i dette arbeidet har også vært utviklingen av et beslutningsstøttesystem for klinisk konseptbasert søk etter relevant helseinformasjon. Systemet benytter seg av regel- og maskinlæringsbaserte algoritmer for automatisk strukturering av helseinformasjon i fritekstjournal. Det er også utviklet en unik, tidsbesparende metode for trening av maskinlæringsalgoritmene som gjenkjenner aktuelle språklige mønstre, termer og synonymer. Dette siste poenget blir ofte undervurdert, men er av stor betydning for helsevesenet, da det i praksis betyr at helsepersonell ikke behøver å være tungt involvert ved utvidelse av systemet til nye kliniske bruksområder. Forskningsresultater så langt viser at systemets presisjon ikke er langt unna nivået til erfarne klinikere, men med en helt annen hastighet. Prosjektet blir pilotert i Anestesiavdelingen ved Sørlandet sykehus Kristiansand og viser svært gode resultater.


Ved å samarbeide med næringslivet har helsesektoren mulighet til å utvikle produkter, tjenester og løsninger som gir økt effektivitet og kvalitet. Under vignetten «Innovatøren» presenterer vi utvalgte personer i Helse Sør-Øst som jobber med ulike innovasjonsprosjekter.