logo Helse Sør-Øst

Lager kreftvaksine i pasienter

Immunforsvaret har sviktet sin oppgave når en kreftsykdom har fått lov til å utvikle seg. Det har fått en slags toleranse mot sykdommen. En metode å bryte immunforsvarets toleranse på er å utvikle kreftvaksiner, og nettopp dette har Arne Kolstad gjort.

Publisert 25.08.2016
Sist oppdatert 31.10.2016

Kolstad er forsker og overlege ved Radiumhospitalet i Oslo, og har gjennomført en studie innen immunterapi i behandling av lymfekreft, med svært lovende resultater. Det er nå vist at pasienter med lymfekreft i større grad lever lengre, eller kureres helt, som følge av immunterapi.

- Vi har over flere år arbeidet med å lage en kreftvaksine i pasienten. Forskjellen fra en vanlig vaksine er at vi ikke produserer vaksinen i laboratoriet og sprøyter den inn i pasienten, men heller forsøker å manipulere immunforsvaret til å slutte å tolerere sykdommen, forklarer Kolstad.

I en studie med 14 pasienter med uhelbredelig lymfekreft ble kreftknuter bestrålt for å drepe kreftcellene. Deretter ble kreftknutene sprøytet med immunstimulerende stoffer sammen med immunceller som ble dyrket frem fra pasientenes eget blod.

Dette ble gjentatt flere ganger mot forskjellige kreftknuter. En vaksine skal jo gjentas for å virke best.

Lovende resultater

- Vi observerte at de fleste av pasientene oppnådde en effekt av vaksinen. Hos to pasienter forsvant sykdommen helt, og en av pasientene er nå helt sykdomsfri etter fem og et halvt år, forteller Kolstad entusiastisk.

Hos de som hadde hatt effekt av vaksinen kunne forskerne se sterke immunresponser i blodet etter behandlingen. De fant det de kaller T-celler i blodet som kan angripe pasientenes egne kreftceller, etter behandling.

- Vi mener vi er på sporet av noe viktig, og starter nå en ny studie tidlig 2016 der vi håper å oppnå enda bedre effekter ved å kombinere denne strategien med et antistoff som fjerner bremsen på immunresponser, sier Kolstad.

Fredag 30. oktober 2015 fikk Kolstad tildelt nær 4 millioner kroner i forskerstipend fra Kreftforeningen til den nye 4-årige studien.

Celler programmert for å drepe

Et annet veldig spennende område innen kreftbehandling er celleterapi. Det er i dag mulig ved hjelp av avansert teknologi å sørge for at immunforsvaret gjenkjenner kreftceller og dreper de. Metoden har vært testet ut blant annet for barn med uhelbredelig akutt leukemi, med utrolige resultater. Radiumhospitalet vil nå delta i en ny studie for pasienter med lymfekreft. En lignende studie vil starte ved Rikshospitalet for barn med tilbakefall av akutt leukemi.

Det foregår også spennende forskning ved Radiumhospitalet for å utvikle nye former for T-celleterapi. Mange mente det aldri ville bli en suksess, men tidene er i ferd med å forandre seg. Immunterapi mot kreft ble i 2013 valgt ut som årets gjennombrudd i kreftbehandling av tidsskriftet Science.

Født: 4. desember 1958
Arbeidssted: Radiumhospitalet ved avdeling for kreftforskning, Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken, Oslo universitetssykehus.
Stilling: Forsker og overlege
Forskningsfelt: Immunterapi i kreftbehandling 


 

Avdeling for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF velger hver måned ut en forsker fra foretaksgruppen som blir presentert på våre nettsider. Aktuelle kandidater foreslås som oftest av helseforetakene via Administrativt forskningsledernettverk.

Har du tips om en forsker som fortjener ekstra oppmerksomhet, kan du sende oss tips på denne mailadressen:

forskningstips@helse-sorost.no