logo Helse Sør-Øst

Inviterer til leverandørkonferanse

Helse Sør-Øst RHF inviterer til leverandørkonferanse innenfor spesialisert rehabilitering. Formålet med konferansen er å informere om utviklingen av fagfeltet og kommende anskaffelse, samt at det ønskes innspill fra leverandørene.

Publisert 06.03.2024
Sist oppdatert 07.03.2024
Fem mennesker smiler i fugleperspektiv
Velkommen til leverandørkonferanse

Konferansen finner sted på Scandic Oslo Airport Gardermoen 9. april klokken 10.00-15.00.

Helse Sør-Øst RHF har nylig publisert en behovsvurdering innen fysikalsk medisin og rehabilitering. Denne baserer seg på en nylig vedtatt fagplan innen feltet. Det er nå besluttet å gjennomføre en anskaffelsesprosess innen spesialisert rehabilitering,

Fullstendig kunngjøring er lagt ut på doffin.no