logo Helse Sør-Øst

De fleste Locked-in-pasienter gjenfinner noe funksjon over tid

Nylig publiserte det anerkjente tidsskriftet Neurology nye funn om den svært sjeldne, men alvorlige, tilstanden Locked-in-syndrom (LIS). Det er forskere ved Sunnaas sykehus HF som står bak funnene.

Publisert 25.07.2023
Sist oppdatert 17.08.2023
En persons hånd på et hvitt teppe
Foto: feelartfeelant / Shutterstock.com

I studien går det fram at mange pasienter over tid, gjenfinner noe funksjon. 
- Vi finner at mange kan bli bedre, selv om de har vært i locked-in syndrom i noen uker eller måneder. Tjuetre av pasientene var ute av såkalt komplett locked-in syndrom etter to år. Det betyr at de kan kommunisere verbalt, bevege arm og/eller ben, og/eller utføre noen basale aktiviteter som spise eller vaske seg selv uten hjelp av andre. Derfor er det viktig å ikke avskrive pasientene for tidlig. Forløpene er mer forskjellige enn vi tror. Vår erfaring er at til tross for den alvorlige tilstanden, kan mange ha et godt og aktivt liv, dersom det blir gjennomført tilstrekkelig med rehabilitering og tilrettelegging, sier klinikkoverlegen. 

 

Les mer på nettsiden til Sunnaas sykehus