logo Helse Sør-Øst

Lyser ut anskaffelser for rusbehandling

Helse Sør-Øst RHF lyser ut konkurranse for anskaffelse av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Både private ideelle og private kommersielle organisasjoner inviteres til å komme med tilbud.

Publisert 17.01.2024
En mann og en kvinne som sitter ved et bord
Illustrasjonsfoto: Helse Sør-Øst RHF

Oslo tingrett avsa nylig dom der konklusjonen er at Oslo kommune var uberettiget til å reservere en anskaffelse av inntil 800 sykehjemsplasser for kun ideelle organisasjoner.

Denne rettsavgjørelsen medfører uklarheter i rettstilstanden og risiko for forsinkelser i prosessen.

Basert på denne juridiske usikkerheten og nødvendigheten av å ha nye avtaler på plass innen 1.januar 2025, har Helse Sør-Øst nå lagt ut anbudet slik at både private ideelle og private kommersielle organisasjoner kan være med.

Anskaffelse av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) | Doffin, Database for offentlige anskaffelser