logo Helse Sør-Øst

Moderniserer eiendomsforvaltningen på sykehusene

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å starte det første trinnet av arbeidet med å digitalisere eiendomsforvaltningen i regionen. Byggeprosjektene er først ut.

Publisert 29.09.2023
Portrettbilde av Line Alfarrustad
– Dette vil bidra til å standardisere arbeidsprosessene for alle helseforetakene, sier økonomi- og finansdirektør Line Alfarrustad.

– Effektivisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst er viktig for trygg, fremtidsrettet og bærekraftig drift av sykehusbyggene våre. Til syvende og sist gir dette både bedre arbeidsforhold for våre ansatte og økt kvalitet i pasientbehandlingen, sier Line Alfarrustad, økonomi- og finansdirektør i Helse Sør-Øst. 

Regional digital forvaltningsplattform

Med nye avanserte sykehusbygg er behovet for tidsriktige IKT-verktøy avgjørende for sikker og effektiv forvaltning, drift og vedlikehold. Dagens systemer er utdaterte og støtter ikke behovene til moderne og høyteknologiske sykehus.

Trinn 1 av prosjektet omfatter opprettelsen av en regional digital forvaltningsplattform. Denne inneholder utdrag av alle data som blir lagt inn i planleggingen av nye bygg. Plattformen gir blant annet oversikt over tekniske installasjoner og materialbruk, samt informasjon om bygget i sann tid, som temperatur og inneklima, menneskelig tilstedeværelse og energiforbruk.

Starter med nye bygg

Den regionale forvaltningsplattformen skal først tas i bruk av nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet og nytt sykehus i Drammen. I trinn 2 skal det lages en plan for de andre helseforetakene.

– Målet er å gjenbruke alle data fra byggeprosjektene og å opprette et felles verktøy på tvers av sykehusene. Dette vil bidra til å standardisere arbeidsprosessene for alle helseforetakene, noe som ikke har vært mulig tidligere på grunn av forskjellige løsninger. Nå samles alt i én regional løsning for hele byggets levetid, sier Alfarrustad.

Fremtidsrettet og bærekraftig 

Digitaliseringen skal bidra til å forlenge levetiden til tekniske systemer og redusere kostnader, blant annet gjennom raskere respons på tekniske hendelser, bedre arealutnyttelse og enklere tilgang til bygningsinformasjon. For eksempel vil informasjon, som plassering av medisinsk teknisk utsyr, bruk og utnyttelsesgrad av operasjonsstuer, poliklinikkrom og sengerom, gi et bedre dataunderlag for å kunne planlegge driften. 

I samarbeid med helseforetakene skal det framover arbeides med å konkretisere gevinstene ytterligere.

Les hele saken:
Digitalisering av eiendomsforvaltningen

Les mer om prosjektet:
Digitalisering av eiendomsforvaltningen i Helse Sør-Øst